Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotararea nr.85 - 25 aprilie 2007  privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier judeţean în cazul d-lui Alexandru Irimie, ales pe lista P.S.D.  şi  declararea ca vacant a locului deţinut de acesta  în Consiliul Judeţean Cluj şi Comisia de specialitate nr. 5

Hotararea nr.86 - 25 aprilie 2007  privind  actualizarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2007
Anexa 1 la hotarare
Anexa 2 la hotarare

Hotararea nr.87 - 25 aprilie 2007  privind avizarea Documentaţiei de stabilire şi evaluare a terenului aflat în patrimoniul C.N. TRANSELECTRICA S.A. -  SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ,  cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 27, jud. Cluj,  în vederea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului

Hotararea nr.88 - 25 aprilie 2007  privind aprobarea bilanţului contabil  pe anul 2006 al Societăţii Comerciale TETAROM S.A. – Parcul Industrial Cluj, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa la hotarare

Hotararea nr.89 - 25 aprilie 2007  privind aprobarea bilanţului contabil  pe anul 2006 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa la hotarare

Hotararea nr.90 - 25 aprilie 2007  privind aprobarea bilanţului contabil  pe anul 2006 al Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa la hotarare

Hotararea nr.91 - 25 aprilie 2007  privind modificarea  Programului de investiţii publice pe anul 2007 finanţat din  fondul de rulment repartizat la Consiliul Judeţean Cluj

Hotararea nr.92 - 25 aprilie 2007  privind aprobarea bilanţului contabil  pe anul 2006 al COMPANIEI DE APĂ „SOMEŞ” S.A., unitate aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa la hotarare

Hotararea nr.93 - 25 aprilie 2007  privind  repartizarea sumelor din cota de 20% din sumele defalcate pentru echilibrare şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
Anexa la hotarare

Hotararea nr.94 - 25 aprilie 2007  pentru modificarea punctului V –REGIA AUTONOMĂ “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” CLUJ-NAPOCA şi  a punctului VI – REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CLUJ Consiliul de Administraţie - din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.150/2004 privind componenţa consiliilor de administraţie ale societăţilor  comerciale şi regiilor autonome aflate sub autoritatea  Consiliului Judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Pagina << 1 2 3 >> din 3