Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotararea nr. 166 - 20 Iulie 2005 - privind aprobarea iniþierii demersurilor în vederea valorificãrii terenului din incinta Clinicii de Neuropsihiatrie situat în Cluj-Napoca str. Pasteur nr. 1

Hotararea nr. 165 - 20 Iulie 2005 - privind aprobarea textului Acordului de Sprijin al Proiectului “Dezvoltarea Investitiilor in Orasele Mici si Mijlocii”, asa cum a fost agreat cu BERD

Hotararea nr. 164 - 20 Iulie 2005 - cu privire la modificarea Hotãrârii nr. 137 adoptatã de Consiliul Judeþean la data de 16 iunie 2005 cu privire la aprobarea repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii pentru Cartierul Rezidential “Cetatea Fetei” din comuna Floresti, judetul Cluj

Hotararea nr. 163 - 20 Iulie 2005 - privind aprobarea modificarii si completarii hotararii Consiliului Judetean nr. 134/2003 privind aprobarea termenelor si conditiilor de plata a pretului negociate de Comisia de licitatie pentru vanzarea cotei de 68,75% din constructia situata in Cluj-Napoca str. Cuza-Voda nr. 1 si pentru imputernicirea R.A.A.D.P.P. al judetului Cluj pentru incheierea si derularea contractelor de vanzare-cumparare a constructiei si concesionarea terenului in suprafata de 784 mp aferent constructiei

Hotararea nr. 162 - 20 Iulie 2005 - privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã ºi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ºi rectificarea bugetului propriu pe 2005

Hotararea nr. 161 - 20 Iulie 2005 - privind initierea demersurilor pentru achizitia activulului Baza Sportiva aparþinând S.C. CUG. S.A.

Hotararea nr. 160 - 20 Iulie 2005 - privind promovarea proiectului “DEZVOLTAREA TURISMULUI DE IARNÃ ÎN MUNÞII APUSENI – JUDEÞELE CLUJ ªI BIHOR”, cu finantare in cadrul programului PHARE 2004-2006, Coeziune economica si sociala – Proiecte mari de infrastructura regionala

Hotararea nr. 159 - 20 Iulie 2005 - privind infiintarea serviciului de reprezentare al Consiliului Judeþean Cluj pe langa institutiile Uniunii Europene

Hotararea nr. 158 - 20 Iulie 2005 - privind aprobarea solicitarii de transfer a pachetului de 6.172.423 de acþiuni la Societatea Comercialã “CLUJANA” S.A. Cluj-Napoca, din proprietatea privatã a statului ºi administrarea AVAS, în proprietatea privatã a Judeþului Cluj ºi administrarea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 156 - 20 Iulie 2005 - cu privire la definitivarea domnului AUREL BUT în funcþia de director al Muzeului „Octavian Goga” Ciucea

Pagina << 1 2 3 >> din 3