Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotararea nr. 130 - 31 Mai 2005 - privind valorificarea spatiilor nefinalizate din incinta Bibliotecii Judetene “Octavian Goga”, municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, prin inchiriere

Hotararea nr. 129 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea punerii în valoare a terenului din incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” str. B.P. Haºdeu nr. 6 aflat în patrimoniul judeþului Cluj conform H.C.J. nr. 73/23.03.2005

Hotararea nr. 128 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea punerii în valoare a terenului din perimetrul Parcului Est, cartier Gheorghieni aflat în patrimoniul judeþului Cluj, conform H.C.J. nr. 73/23.03.2005

Hotararea nr. 127 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea încheierii unei convenþii între Consiliul Judeþean Cluj ºi Ministerul Transporturilor Construcþiilor ºi Turismului, în vederea realizãrii Programului Guvernamental de alimentare cu apã la sate, aprobat prin H.G. nr. 687/1997 ºi H.G. nr. 1036/2004

Hotararea nr. 126 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri între judeþul Cluj si Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A., schimb care are ca obiect parcele de teren situate în Cluj-Napoca str. Taietura Turcului nr. 47

Hotararea nr. 124 - 31 Mai 2005 - privind nominalizarea unor sume defalcate din impozitul pe venit repartizate pe programe în limita cotei de 15%

Hotararea nr. 125 - 31 Mai 2005 - privind garantarea unui împrumut de 1.500.000 mii lei contractat de Consiliul Local Cãlãraºi de la Banca Comercialã Românã

Hotararea nr. 123 - 31 Mai 2005 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C."HIDROELECTRICA" S.A - SUCURSALA HIDROCENTRALE CLUJ, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 121 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea funcþionãrii ca persoane juridice a 11 unitãþi de învãþãmânt special aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj care au mai puþin de 200/100 de elevi/preºcolari pentru anul ºcolar 2005-2006

Hotararea nr. 122 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea parteneriatului ºi cofinanþarea proiectului «Dã-mi o ºansã realã !»

Pagina << 1 2 3 >> din 3