Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotararea nr. 88 - 27 Aprilie 2005 - privind aprobarea punerii în valoare a terenurilor din patrimoniul judeþului Cluj conform H.C.J. nr. 73/23.03.2005

Hotararea nr. 103 - 27 Aprilie 2005 - privind aprobarea bilanþului contabil pe anul 2004 al Regiei Autonome a Drumurilor Judeþene Cluj

Hotararea nr. 102 - 27 Aprilie 2005 - pentru realizarea unei Baze Sportive in municipiul Cluj-Napoca

Hotararea nr. 101 - 27 Aprilie 2005 - privind aprobarea modificãrii organigramei pe anul 2005 pentru Societatea Comerciala „Centrul Agro Transilvania Cluj” S.A., aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 100 - 27 Aprilie 2005 - privind aprobarea bilanþului contabil pe anul 2004 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Privat al judeþului Cluj

Hotararea nr. 99 - 27 Aprilie 2005 - privind initierea demersurilor pentru incheierea unui protocol de colaborare intre Consiliul Judetean Cluj si S.C. D`Effect Design S.R.L.

Hotararea nr. 98 - 27 Aprilie 2005 - privind rectificarea bugetului propriu de venituri ºi cheltuieli al Consiliului Judeþean pe anul 2005

Hotararea nr. 97 - 27 Aprilie 2005 - privind nominalizarea Consiliului Local Baciu pentru cofinanþarea proiectului SAPARD „Construire drum nou DC 141 - DN 1 F Suceagu - km 0+000-3+300, comuna Baciu, judetul Cluj” din programul nr. 1 cofinanþare programe comunitare

Hotararea nr. 96 - 27 Aprilie 2005 - privind nominalizarea unor sume din cota de 15% din impozitul pe venit ºi din sumele defalcate pentru susþinerea programului de învãþãmânt, culturã ºi sport

Hotararea nr. 95 - 27 Aprilie 2005 - privind aprobarea reîntregirii ºi majorãrii capitalului social al S.C. TETAROM S.A. prin aportul în naturã al unui teren de 12 ha aflat în proprietatea Judeþului Cluj

Pagina << 1 2 3 >> din 3