Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotararea nr. 64 - 23 Martie 2005 - privind nominalizarea unor sume din cota de 15% din impozitul pe venit pentru programul de sport ºi culte

Hotararea nr. 79 - 23 Martie 2005 - privind aprobarea mandatãrii S.C. TETAROM S.A, în calitate de societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea efectuarii operatiunilor de dezmembrare in cartea funciara a parcelelor situate pe str. Tãietura Turcului f.n., aflat in proprietatea judetului Cluj si administrarea S.C. TETAROM S.A.

Hotararea nr. 78 - 23 Martie 2005 - privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica privind proiectarea si executia lucrarilor din programul finantat din credit bancar 2005-2008

Hotararea nr. 77 - 23 Martie 2005 - privind constituirea comisiei de evaluare ºi selecþionare a asociaþiilor, fundaþiilor sau organizaþiilor neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care pot primi subvenþii de la bugetul Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 75 - 23 Martie 2005 - privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Cluj

Hotararea nr. 76 - 23 Martie 2005 - privind aprobarea numãrului de personal, organigramei ºi statului de funcþii pe anul 2005 pentru 7 instituþii de culturã, 2 servicii publice ºi 2 regii autonome de interes judeþean aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 74 - 23 Martie 2005 - privind aprobarea acordului de principiu referitor la realizarea de cãtre Spitalul Clinic de Recuperare a unui obiectiv de investiþii reprezentând construcþie având destinaþia de capelã multiconfesionala, vestiare ºi birouri administrative

Hotararea nr. 73 - 23 Martie 2005 - privind aprobarea punerii în valoare a unor imobile din patrimoniul public al judeþului ºi administrate de cãtre Consiliul Judeþean Cluj

Hotararea nr. 72 - 23 Martie 2005 - privind stabilirea dreptului de administrare asupra unui imobil si a dreptului de folosinta asupra unor mijloace fixe

Hotararea nr. 71 - 23 Martie 2005 - privind achizitionarea imobilelor cuprinse in proiectele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj si finantate prin Programul Phare

Pagina << 1 2 3 >> din 3