Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Hotararea nr. 35 - 16 Februarie 2005 - privind darea in administrarea unitatilor sanitare a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea spitalele clinice si spitalele universitare care fac parte din domeniul public al judetului Cluj

Hotararea nr. 34 - 16 Februarie 2005 - privind aprobarea solicitarii de transmitere cu titlu gratuit a unor imobile, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al Judetului Cluj si in administrarea Consiliului Judetean Cluj pentru folosinþa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu” al Judetului Cluj

Hotararea nr. 56 - 16 Februarie 2005 - privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 185 din 18 noiembrie 2004 cu privire la stabilirea unor masuri necesare in vederea repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, pentru Cartierul Rezidential “Cetatea Fetei” din comuna Floresti, Judetul Cluj

Hotararea nr. 55 - 16 Februarie 2005 - privind aprobarea raportului de evaluare care stabileºte valoarea terenului care intrã ca majorare de capital prin aport în naturã la S.C. TETAROM S.A.

Hotararea nr. 54 - 16 Februarie 2005 - privind achizitionarea imobilelor cuprinse in proiectele Direcþiei Generale de Asistenta Sociala si Protecþia Copilului Cluj si finantate prin Programul Phare

Hotararea nr. 53 - 16 Februarie 2005 - privind avizarea Documentatiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "CONSTRUCTII TITAN" S.A. – TURDA in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 52 - 16 Februarie 2005 - privind avizarea Documentatiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "MECDRU" S.A. Cluj, in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 51 - 16 Februarie 2005 - privind aprobarea regulamentelor de organizare ºi funcþionare a instituþiilor de culturã aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 50 - 16 Februarie 2005 - privind aprobarea numãrului de personal, organigramei ºi statului de funcþii pe anul 2005 pentru aparatul propriu al Teatrului de Pãpuºi Puck Cluj ºi al Muzeului „Octavian Goga” Ciucea

Hotararea nr. 49 - 16 Februarie 2005 - cu privire la numirea domnului AUREL BUT în funcþia de director al Muzeului „Octavian Goga” Ciucea, incepand cu data de 16 februarie 2005

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4