Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 14 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 272 - 22 decembrie 2005 - privind nominalizarea unor sume aprobate din fondul de rezervă a Guvernului României pentru realizarea unor lucrări de investiţii în Judeţul Cluj

Hotararea nr. 271 - 22 decembrie 2005 - privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru realizarea unui parteneriat intre Consiliul Judeţean Cluj, Consiliul Local Turda, Grădina Zoologica Turda şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în vederea asigurării organizării, funcţionării şi finanţării Grădinii Zoologice din Turda

Hotararea nr. 270 - 22 decembrie 2005 - privind aprobarea iniţierii demersurilor necesare pentru organizarea şi funcţionarea unei Cinemateci în regim de parteneriat între Consiliul Judeţean Cluj, autorităţile şi instituţiile publice interesate privind aprobarea iniţierii demersurilor necesare pentru organizarea şi funcţionarea unei Cinemateci în regim de parteneriat între Consiliul Judeţean Cluj, autorităţile şiinstituţiilepublice interesate privindaprobarea iniţierii demersurilor necesare pentru organizarea şi funcţionarea unei Cinemateci în regim de parteneriat între Consiliul Judeţean Cluj, autorităţile şiinstituţiilepublice interesate

Hotararea nr. 269 - 22 decembrie 2005 - privind aprobarea înlocuirea anexelor 2-5 la Hotarirea Consiliului Judeţean Cluj nr. 116/2005 referitoare la stabilirea, pentru anul bugetar 2006, a valorii tarifelor de utilizare a unor obiective amplasate pe terenuri apartinând drumurilor judeţene din judeţul Cluj, a tarifelor de eliberare a autorizaţiilor speciale de transport pentru depăşirea limitelor de greutate si/sau de gabarit de către autovehicule si a tarifelor de închiriere şi publicitate pentru obiective aparţinind domeniului public şi privat al judeţului Cluj, aflate în administrarea R.A.A.D.P.P.J. Cluj

Hotararea nr. 268 - 22 decembrie 2005 - privind stabilirea redevenţei pe care SC Compania de Apa Somes SA urmează să o plătească către Consiliului Judeţean Cluj şi majorarea preţului apei potabile şi a tarifului pentru serviciul de canalizare –epurare ape uzate cu valoarea redevenţei stabilite

Hotararea nr. 267 - 22 decembrie 2005 - privind acordarea de către Consiliul Judeţean Cluj ca administrator al pachetului majoritar de acţiuni la SC „Clujana” SA a mandatului special reprezentantului Consiliului Judeţean Cluj in AGA la SC „Clujana” SA în vederea aprobării transferului cu titlu gratuit a unui activ cu caracter social în domeniul public al judeţului Cluj

Hotararea nr. 266 - 22 decembrie 2005 - privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Judetean Cluj si Consiliul Local al comunei Apahida in vederea realizarii obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire pentru municipiul Cluj-Napoca in zona de nord-est”

Hotararea nr. 265 - 22 decembrie 2005 - privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Judeţean Cluj si Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca in vederea realizarii obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire pentru municipiul Cluj-Napoca în zona de Nord-Est”

Hotararea nr. 264 - 22 decembrie 2005 - privind nominalizarea sumei de 2.000 mii lei RON aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1608/2005

Hotararea nr. 263 - 22 decembrie 2005 - privind aprobarea costului anual si limitelor maxime de cheltuieli pentru un copil ca măsură de protecţie specială in condiţiile art. 51 din Legea nr. 272 / 2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului pentru anul 2006

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28