Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotararea nr. 138 - 15 Septembrie 2004 - privind acordarea avizului de principiu Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca pentru organizarea unei piete volante pe terenul adiacent sediului Spitalului de Urgenta Cluj-Napoca de pe strada Bucium f.n.

Hotararea nr. 139 - 15 Septembrie 2004 - privind repartizarea sumei de 850.000 mii lei din cota de 17% din impozitul pe venit, din programul „Cofinanþare programe comunitare”, Consiliului Judeþean Cluj pentru obiectivul “Descongestionarea traficului rutier între polii economici de dezvoltare ai regiunii nord-vest: Cluj-Napoca ºi Oradea” – Phare 2003

Hotararea nr. 137 - 15 Septembrie 2004 - privind aprobarea acordarii catre S.C. TETAROM S.A. a dreptului de a încheia contracte de concesiune, închiriere, cesiune a dreptului de folosinta si transmitere a dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul aferent Parcului Industrial Cluj din cadrul proiectului PHARE RO 0007.02.03.03

Hotararea nr. 136 - 15 Septembrie 2004 - privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii TETAROM S.A., aprobat prin H.C.J. nr. 72/2002

Hotararea nr. 135 - 15 Septembrie 2004 - privind modificarea H.C.J. nr. 36/2004 pentru mandatarea S.C. TETAROM S.A., în calitate de societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionãrii sau vânzãrii terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Cluj-Napoca, str. Tãietura Turcului f.n.

Hotararea nr. 134 - 15 Septembrie 2004 - privind aprobarea planului de scolarizare ºi a taxelor scolare pentru Scoala de arte Cluj‚ în anul scolar 2004-2005

Hotararea nr. 133 - 15 Septembrie 2004 - privind aprobarea mandatarii presedintelui consiliului judetean sa reprezinte Consiliul Judetean Cluj in litigiul privind actiunea formulata de reclamantul Judetul Cluj reprezentat prin presedinte Marius Petre Nicoara impotriva paratei S.C. AVIATRANS S.R.L. pentru rectificare CF 2892 Someseni nr. top 742/3, in sensul radierii dreptului de proprietate a S.C. AVIATRANS S.R.L. asupra ,,caii de rulare avioane si a platformei parcare avioane“ teren in suprafata de 8344,83 mp si inscrierea dreptului de proprietate a Judetului Cluj in administrarea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 132 - 15 Septembrie 2004 - privind initierea demersurilor de colaborare cu mediul academic clujean in vederea realizarii unor proiecte de dezvoltare si modernizare a comunitatilor locale

Hotararea nr. 131 - 15 Septembrie 2004 - privind asocierea Consiliului Judeþean Cluj ºi a Cosiliului Local al municipiului Cluj-Napoca pentru realizarea „MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEªEURILOR DIN JUDEÞUL CLUJ”, propus pentru finanþare prin programul ISPA

Hotararea nr. 130 - 15 Septembrie 2004 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin Ordonanta nr. 91/2004 si aprobarea rectificarii bugetului propriu pe anul 2004

Pagina << 1 2 3 >> din 3