Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Hotararea nr. 190 - 18 Noiembrie 2004 - privind redistribuirea unor fonduri din Programul de Alimentare cu gaz metan din cota de 17% din impozitul pe venit

Hotararea nr. 189 - 18 Noiembrie 2004 - privind mandatarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat a judetului Cluj pentru administrarea cabinetelor medicale concesionate

Hotararea nr. 187 - 18 Noiembrie 2004 - cu privire la modificarea funcþiei ºi gradului profesional la poziþia 2 a statului de funcþii al Serviciului Public Judetean Salvamont

Hotararea nr. 188 - 18 Noiembrie 2004 - privind exceptarea de la plata taxelor ºcolare la ªcoala de Arte ºi Meserii Cluj-Napoca a ºase elevi din instituþiile de învãþãmânt special ºi de protecþie a copilului aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 186 - 18 Noiembrie 2004 - privind aprobarea programului modificator pe anul 2004 pentru lucrarile de intretinere si reparatii la drumuri si poduri din bugetul local al Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 185 - 18 Noiembrie 2004 - cu privire la stabilirea unor masuri necesare in vederea repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, pentru Cartierul Rezidential “Cetatea Fetei” din comuna Floresti, Judetul Cluj

Hotararea nr. 184 - 18 Noiembrie 2004 - privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, precum si a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean

Hotararea nr. 183 - 18 Noiembrie 2004 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeþean Cluj in Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Hotararea nr. 182 - 18 Noiembrie 2004 - privind aprobarea numãrului, structurii de personal ºi a statelor de funcþii pentru personalul nedidactic din învãþãmântul special pentru anul ºcolar 2004-2005

Hotararea nr. 181 - 18 Noiembrie 2004 - privind repartizarea cotelor de 17% din impozitul pe venit de 10.000.000 mii lei realizate suplimentar pe consilii locale

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4