Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 19 Ianuarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotararea nr. 72 - 26 Mai 2003 - privind numirea domnului ing. Ioan Sabin Pop în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Cluj la S.C. Clujana S.A. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 71 - 26 Mai 2003 - privind aprobarea solicitarii de transfer a pachetului de acțiuni al Societății Comerciale “CLUJANA” S.A. Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității Pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, în proprietatea privată a Judetului Cluj și administrarea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 70 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Cluj cu Consiliul Local al Municipiului Dej si Directia pentru Tineret si Sport a Județului Cluj si aprobarea participării la negocierea achiziționării Complexului sportiv Dej

Hotararea nr. 69 - 09 Mai 2003 - privind trecerea cotei de proprietate din imobilul situat in Cluj-Napoca str. Cuza Voda nr. 1 din proprietatea publica a judetului Cluj in proprietatea privata a acestuia si initierea procedurii de vanzare cote parti din dreptul de proprietate detinute

Hotararea nr. 68 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Cluj cu Consiliul Local Turda, Campia Turzii, Dej, Gherla, Huedin precum și cu consiliile județene interesate in vederea înființării Asociatiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Apa – Canal în Orașele Mici și Mijlocii din județul Cluj, necesara accesarii programului SAMTID

Hotararea nr. 67 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2002 al Regiei Autonome Județene Apă- Canal Cluj

Hotararea nr. 66 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea desemnarii SC TETAROM SA ca reprezentant al Consiliului Judetean Cluj in derularea operatiunilor financiare si tehnice pentru realizarea proiectului de investitii “PHARE – RO 0007.02.03.03 – Dezvoltarea Zonei Economice de Vest” si preluarea integrala de catre S.C. TETAROM S.A. a infrastructurii parcului industrial la finalizarea investitiei

Hotararea nr. 65 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea modificării numărului de posturi pentru asistenți maternali din cadrul Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Cluj

Hotararea nr. 64 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea organigramei, a statului de functii, a Regulamentului de organizare si functionare, a bugetului Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Tineri cu Handicap Neuropsihic Grav -Recea Cristur

Hotararea nr. 63 - 09 Mai 2003 - privind stabilirea tarifelor de bază, lunare pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau administrarea Consiliului Județean Cluj, societăților comerciale regiilor autonome și instituțiilor de sub autoritatea acestuia

Pagina << 1 2 3 >> din 3