Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 >> din 2

Hotararea nr. 19 - 07 Februarie 2003 - privind alocarea unui sprijin financiar Asociaþiei pentru Adevãrul Revoluþiei din judeþul Cluj

Hotararea nr. 18 - 07 Februarie 2003 - privind aprobarea solicitarii de preluare in proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean Cluj a unor active cu caracter social aflate in patrimoniul S.C. UNIREA S.A. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 17 - 07 Februarie 2003 - privind aprobarea solicitarii de transmitere cu titlu gratuit, din proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice, in proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean a unor bunuri mobile si a unui bun imobil in vederea constituirii Casei Memoriale Liviu Petrescu

Hotararea nr. 16 - 07 Februarie 2003 - privind infiintarea si aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Grupului de Lucru Mixt pentru implementarea Strategiei de imbunatatire a situaþiei romilor din judetul Cluj

Hotararea nr. 15 - 07 Februarie 2003 - privind aprobarea protocoalelor de predare – preluare, in domeniul public al judetului Cluj, a cladirilor si terenurilor in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare

Hotararea nr. 13 - 07 Februarie 2003 - privind aprobarea Programului de transport persoane prin curse regulate pentru trasee judeþene ºi interjudeþene limitrofe pe perioada 1 aprilie 2003 – 31 martie 2004

Hotararea nr. 14 - 07 Februarie 2003 - privind alocarea sumei de 175.000 mii lei din bugetul propriu pentru acoperirea parþialã a unor cheltuieli ocazionate de acþiuni organizate de Consiliul Judeþean Cluj

Hotararea nr. 12 - 07 Februarie 2003 - privind modificarea taxelor pentru servicii solicitate de utilizatori, persoane fizice ºi juridice prin Biblioteca Judeþeanã “Octavian Goga” Cluj-Napoca pentru anul bugetar 2003

Hotararea nr. 11 - 07 Februarie 2003 - privind transmiterea unor imobile proprietate publica a Judetului Cluj in administrarea Directiei Generale de Administrare a Domeniului Public si Privat si a Inspectoratului de Protectie Civila Judetean Cluj

Hotararea nr. 10 - 07 Februarie 2003 - privind acordarea de produse lactate ºi de panificaþie copiilor de la grãdiniþele ºcolilor speciale de sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj

Pagina << 1 2 >> din 2