Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Martie | Mai | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotararea nr. 119 - 17 Septembrie 2002 - privind suplimentarea ºi alocarea de fonduri din cota de 16% din impozitul pe venit în vederea susþinerii programului pentru culte religioase

Hotararea nr. 120 - 17 Septembrie 2002 - privind desemnarea a 6 consilieri judeþeni care sã facã parte din Autoritatea teritorialã de ordine publicã

Hotararea nr. 118 - 17 Septembrie 2002 - privind suplimentarea ºi alocarea de fonduri din cota de 16% din impozitul pe venit în vederea susþinerii programului pentru învãþãmântul preuniversitar

Hotararea nr. 117 - 17 Septembrie 2002 - cu privire la sancþionarea d-lui Chiºu Ioan-Vasile, director al Serviciului Public de Protecþie a Plantelor Cluj

Hotararea nr. 116 - 17 Septembrie 2002 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "ELECTRICA" S.A. - Sucursala de distributie Cluj, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 114 - 17 Septembrie 2002 - privind stabilirea faptelor sãvârºite de instituþiile publice, agenþii economici, alte persoane juridice ºi de cetãþeni, care constituie contravenþii în domeniul bunei gospodãriri a localitãþilor, precum ºi sancþiunile ce se pot aplica pentru acestea

Hotararea nr. 115 - 17 Septembrie 2002 - privind aprobarea participarii Judeteului Cluj la constituirea unei societati comerciale pe actiuni pentru infiintarea si administrarea depozitelor ecologice de reziduuri zonale

Hotararea nr. 111 - 17 Septembrie 2002 - privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Cluj cu Consiliul Local Campia Turzii, in vederea infiintarii societatii comerciale care urmeaza sa administreze “Parcul Industrial Campia Turzii-Turda”

Hotararea nr. 113 - 17 Septembrie 2002 - privind modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Cluj nr. 75 din 16 noiembrie 2001 – anexa nr. 11 cu privire la aplicarea taxei pe valoare adãugatã la tarife ºi taxe locale pentru anul bugetar 2002

Hotararea nr. 110 - 17 Septembrie 2002 - privind stabilirea costului anual pentru un copil instituþionalizat care beneficiazã de protecþie în condiþiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997, din ºcolile speciale de sub autoritatea Consiliului Judeþean în anul 2002

Pagina << 1 2 3 >> din 3