Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Martie | Mai | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 >> din 2

Hotararea nr. 157 - 20 Decembrie 2002 - privind suplimentarea programului de susþinere a învãþãmântului preuniversitar de stat cu suma de 60.000 mii lei

Hotararea nr. 156 - 20 Decembrie 2002 - pentru acordarea premiilor în cadrul concursului “Cea mai bine gospodãritã comunã din judeþ”

Hotararea nr. 154 - 20 Decembrie 2002 - privind stabilirea ºi sancþionarea unor contravenþii la încãlcarea ordinii publice ºi a siguranþei civice în zona unitãþilor de învãþãmânt

Hotararea nr. 155 - 20 Decembrie 2002 - cu privire la numirea "Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. METALO -CHIMICE . SA " Cluj - Napoca, in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 153 - 20 Decembrie 2002 - privind constituirea Comisiei Judeþene Anti-Sãrãcie ºi Promovare a Incluziunii Sociale

Hotararea nr. 152 - 20 Decembrie 2002 - cu privire la stabilirea indemnizaþiei de conducere pentru d-lui Gavris Emil, seful Corpului Judetean al Gardienilor Publici Cluj

Hotararea nr. 150 - 20 Decembrie 2002 - privind achizitionarea imobilelor cuprinse in proiectele Direcþiei Generale Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului Cluj si finantate prin Programul Phare

Hotararea nr. 149 - 20 Decembrie 2002 - privind: - delegarea domnului Geza Gheorghe Molnar ca reprezentant al asiguraþilor din judeþ în adunarea reprezentanþilor Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate (C.N.A.S.) - desemnarea domnului Dan Ovidiu Hoþ ca membru în Consiliul de administraþie al Casei Judeþene de Asigurãri de Sãnãtate (C.J.A.S.)

Hotararea nr. 151 - 20 Decembrie 2002 - privind alocarea sumelor necesare pentru achiziþionarea cadourilor pentru copiii salariaþilor, copiii din centrele de ocrotire ºi ºcolile speciale ºi pentru colindãtori, cu ocazia Crãciunului ºi a Anului Nou

Hotararea nr. 148 - 20 Decembrie 2002 - privind aprobarea trecerii din proprietatea publicã a judeþului Cluj ºi administrarea R.A. „Aeroportul Internaþional” Cluj-Napoca, în proprietatea privatã a judetului Cluj ºi administrarea Direcþiei Generale de Administrare a Domeniului Public ºi Privat a judeþului Cluj, a imobilului - cladire - situat in Cluj-Napoca, str. Jiului nr. 58

Pagina << 1 2 >> din 2