Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Martie | Mai | Iunie | August | Septembrie | Noiembrie

 

Hotararea nr. 41 - 23 Mai 2001 - cu privire la eliberarea din funcþie a d-nilor Poantã Petru, directorul Centrului Creaþiei Populare Cluj, Graur Ioan-Tiberiu, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei Cluj ºi Mureºeanu Marcel-Laurenþiu, directorul Teatrului de Pãpuºi "Puck" Cluj-Napoca

Hotararea nr. 39 - 23 Mai 2001 - privind avizarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001 al Corpului Judeþean al Gardienilor Publici Cluj

Hotararea nr. 40 - 23 Mai 2001 - privind organizarea ºi desfãºurarea concursului judeþean "Cea mai bine gospodãritã comunã din judeþ"

Hotararea nr. 38 - 23 Mai 2001 - privind avizarea bilanþului pe anul 2000 al Corpului Judeþean al Gardienilor Publici Cluj

Hotararea nr. 36 - 23 Mai 2001 - privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonomã "AEROPORTUL "Internaþional Cluj-Napoca

Hotararea nr. 37 - 23 Mai 2001 - privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001 al Societãþii Comerciale "UNIVERS T" S.A Cluj- Napoca

Hotararea nr. 35 - 23 Mai 2001 - privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonomã a Drumurilor Judeþene Cluj

Hotararea nr. 33 - 23 Mai 2001 - privind propunerile de repartizare pe consilii locale a sumelor defalcate din impozitul pe venit, taxa pe valoarea adãugatã ºi bugetul propriu al Consiliului Judeþean Cluj pentru anul 2001

Hotararea nr. 34 - 23 Mai 2001 - privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonomã Jdeþeanã Apã-Canal Cluj