Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Iunie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 >> din 2

Hotararea nr. 82 - 03 Noiembrie 2000 - cu privire la aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului "ZONA ECONIMICA DE VEST CLUJ-NAPOCA - PARC INDUSTRIAL" comuna Floresti, judetul Cluj si identifticarea altor zone pentru aceeasi destinatie

Hotararea nr. 81 - 03 Noiembrie 2000 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici de investitii "Inlocuirea retelelor de apa potabila cu durata normala depasita din, municipiul Cluj-Napoca, etapa a III-a"

Hotararea nr. 80 - 03 Noiembrie 2000 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea retelelor de canalizare in cartierul Aurel Vlaicu, municipiul Cluj-Napoca"

Hotararea nr. 79 - 03 Noiembrie 2000 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea retelei de canal din municipiul Cluj-Napoca, Etapa a II-a"

Hotararea nr. 78 - 03 Noiembrie 2000 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea Centrului de plasament nr. 4 - Speranta, municipiul Gherla"

Hotararea nr. 77 - 03 Noiembrie 2000 - privind însusirea protocolului de transfer fara plata a bazei materiale a Centrului de Recuperare Copii cu Handicap Sever Recea Cristur în proprietate publica a Consiliului Judetean si adminstrarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Cluj

Hotararea nr. 76 - 03 Noiembrie 2000 - privind aprobarea cheltuielilor ocaziontate de vizita preºedintelui ºi delegaþiei Consiliului Judeþean Fejer din Ungaria

Hotararea nr. 75 - 03 Noiembrie 2000 - privind aprobarea premierii sportivilor clujeni participanþi la Olimpiada de la Sydnei

Hotararea nr. 74 - 03 Noiembrie 2000 - privind repartizarea sumei de 1.870.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor din domeniul culturii ºi sportului din municipiul Cluj-Napoca din cota de 15% la dispoziþia Consiliului Judeþean Cluj pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraºelor ºi municipiilor

Hotararea nr. 73 - 03 Noiembrie 2000 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei si aprobarea rectificarii bugetului propriu al Consiliului Judetean Cluj

Pagina << 1 2 >> din 2