Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 23 Mai 2015
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari

Hotarari - toate | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 396

Hotararea nr. 121- 20 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării proiectului Sistem de Management  Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj

Hotararea nr. 101- 30 aprilie 2015 privind declararea Sfintei Fecioare Maria drept Patron Spiritual al Judeţului Cluj

Hotararea nr. 102 - 30 aprilie 2015 privind initierea demersurilor în vederea incetarii Contractului de finantare nr. 3665 din 29.03.2012, aferent Proiectului “Parc Industrial TETAROM IV”

Hotararea nr. 103 - 30 aprilie 2015 privind emiterea acordului de principiu pentru realizarea, de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, a unei platforme de depozitare temporară pe terenul aferent proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj"

Hotararea nr. 104 - 30 aprilie 2015 privind constituirea dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Cluj, în favoarea Regiei Autonome “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian “ROMATSA”  
Anexe

Hotararea nr. 105 - 30 aprilie 2015 privind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical de medicina familiei, situat în Municipiul Cluj-Napoca, strada Băiţa nr. 9, în regim de tură/contratură
Anexa                 

Hotararea nr. 106 - 30 aprilie 2015 privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentare cu apă şi concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

Hotararea nr. 107 - 30 aprilie 2015 privind finantarea Proiectului "Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj"

Hotararea nr. 108 - 30 aprilie 2015 privind acordul de principiu al Judeţului Cluj în vederea asocierii cu comunele Buza, Căianu, Cămăraşu, Cătina, Frata, Geaca, Mociu, Palatca şi Suatu,  pentru realizarea obiectivului „Centru de sănătate multifuncţional în Comuna Mociu, Judeţul Cluj”

Hotararea nr. 109 - 30 aprilie 2015 privind nominalizarea sumei de 50.000 lei, din suma totală de 200.000 lei aprobată pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Cluj prin Hotărârea Consiliului  Judeţean Cluj nr. 33/12.02.2015 privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 396