Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 01 Noiembrie 2014
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari

Hotarari - toate | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 375

Hotararea nr. 248 - 9 octombrie 2014 privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 09 octombrie 2014

Hotararea nr. 249 - 9 octombrie 2014 privind desemnarea unui vicepreşedinte care  să exercite atribuţiile preşedintelui, până la data depunerii jurământului de către noul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj sau până la adoptarea unei noi hotărâri care va conţine prevederi contrare

Hotararea nr. 250 - 9 octombrie 2014 privind delegarea unui consilier judetean care să îndeplinească atribuţiile vicepresedintelui desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui, până la data depunerii jurământului de către noul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj sau până la adoptarea unei noi hotărâri care va conţine prevederi contrare

Hotararea nr. 229 - 29 septembrie 2014 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Cluj, a dotărilor achiziţionate prin Proiectul „Centru Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj„

Hotararea nr. 230 - 29 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 192/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5, respectiv str. Alexandru Vaida Voievod nr. 55, aflate în domeniul public al Judeţului Cluj

Hotararea nr. 231 - 29 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 113/2008 cu privire la numirea Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul S.C. "GRUP 4 INSTALAŢII" S.A.,  în vederea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 232 - 29 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 201/2012 privind constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 233 - 29 septembrie 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi instituţiile subordonate 
Anexa 1             Anexa 2             Anexa 3              Anexa 4                Anexa 5

Hotararea nr. 234 - 29 septembrie 2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa
Anexa 1         Anexa 2

Hotararea nr. 235 - 29 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 263/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 375