Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 19 Septembrie 2014
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari

Hotarari - toate | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 373

Hotararea nr. 211 - 27 august 2014 privind aprobarea atribuirii a şase licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea nr. 212 - 27 august 2014 privind alocarea unui sprijin financiar în cuantum de 110 mii lei, din fondul de rezervă al bugetului local a Judeţului Cluj, pentru eliminarea parţială a efectelor produse de calamităţile naturale din luna mai 2014

Hotararea nr. 213 - 27 august 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 118/2014 privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 800,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 3/2014, la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 214 - 27 august 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 396/2013 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2014

Hotararea nr. 215 - 27 august 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”

Anexa

Hotararea nr. 216 - 27 august 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 413 din 18.12.2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Recuperare, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Hotararea nr. 217 - 27 august 2014 privind reorganizarea unor unităţi specializate din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
Rectificarea nr. 1 la hotarare

Hotararea nr. 218 - 27 august 2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
Anexa 1                  Anexa 2

Hotararea nr. 219 - 27 august 2014 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Convenţia de Asociere dintre Judeţul Cluj, Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi Fundaţia "Hope and Homes for Children" România, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 340/2013

 

Hotararea nr. 220 - 27 august 2014 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 373