Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Functionare Camera Agricola

Functionare Camera Agricola

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ   

 

Informare de presă 

Ref: Funcţionarea Camerei Agricole a Judeţului Cluj în subordinea Consiliului Judeţean Cluj

Camera Agricolă a Judeţului Cluj este o instituţie publică, cu personalitate juridică, care, prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă, a trecut în data de 17.02.2010 în subordinea Consiliului Judeţean Cluj. Această trecere s-a realizat în baza HG nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. Finanţarea acestei instituţii se asigură de către Consiliul Judeţean Cluj din subvenţiile obţinute de la bugetul de stat prin intermediul bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi din venituri proprii. Reamintim, în acest context, faptul că această instituţie a mai funcţionat în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, în perioada iunie 2001 – aprilie 2004, sub titulatura Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă. 

Principalul obiectiv al Camerei Agricole a JudeÈ›ului Cluj îl reprezintă realizarea transferului de cunoÈ™tinÈ›e de specialitate şi acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică necesară producătorilor agricoli din judeţul Cluj. 

Domeniile ţintă în care acţionează Camera Agricolă a JudeÈ›ului Cluj pentru asigurarea serviciilor de specialitate sunt: producţia vegetală, creşterea animalelor, mecanizarea agriculturii, prelucrarea produselor agricole, managementul exploataţiilor agricole, marketing, legislaţie în agricultură, constituirea asociaţiilor de producători, programe de finanţare pentru agricultură, dezvoltare rurală. 

Principale activităţi realizate în cadrul instituţiei sunt: demonstraţii practice şi vizite în ferme model, organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde pe teme de specialitate, organizarea şi participarea la expoziţii, târguri şi concursuri cu tematică agricolă, elaborarea de proiecte model pentru exploataţii agricole şi de proiecte pentru investiţii în agricultură şi în domenii conexe acesteia (prelucrare, marketing, servicii, agroturism, etc.) cu finanţare din programe naţionale şi internaţionale, cursuri de calificare pentru producătorii agricoli, cursuri de instruire şi perfecţionare pentru producători agricoli şi specialişti, editarea, tipărirea şi distribuirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, filme şi alte materiale audio-vizuale de specialitate. 

În ceea ce priveşte cursurile de calificare pentru producătorii agricoli, Camera Agricolă a Judeţului Cluj organizează cursuri în meserii pentru care a obţinut autorizarea Consiliului Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (C.N.F.P.A.), respectiv: Apicultor, Lucrător în cultura plantelor, Lucrător în creşterea animalelor, Peisagist-floricultor şi Lucrător în gospodăria agroturistică.
            Trecerea Camerei Agricole a Judeţului Cluj sub autoritatea Consiliului Judeţean a marcat un pas înainte în ceea ce priveşte evoluţia descentralizării sectorului agricol din judeţul Cluj. Faptul că, pe lângă consultanţa agricolă de specialitate şi cursurile oferite producătorilor agricoli, această instituţie participă şi la întocmirea de proiecte contra cost pentru accesare de fonduri comunitare, reprezintă un nou gen de abordare a serviciilor publice oferite cetăţenilor de către instituţiile publice, prin care acestea din urmă se autosusţin, fără a apela excesiv la fondurile publice” a apreciat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Radu Bica. 
 

 

Biroul de presă 

29.04.2010