Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Forumul Interregional al partenerilor SMART+

Forumul Interregional al partenerilor SMART+

Comunicat de presă

Referitor: Forumul Interregional al partenerilor SMART+

            Consiliul  Judeţean Cluj, alături de partenerii din cadrul proiectului SMART+ Mini-program pentru inovarea IMM-urilor şi promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice, organizează azi, 16 noiembrie 2010, Forumul Interregional al partenerilor SMART+. La eveniment participă reprezentanţi ai partenerilor SMART+, experţi în domeniul inovării şi cercetării-dezvoltării tehnologice şi reprezentanţi ai instituţiilor eligibile pentru a depune subproiecte.

            Partenerii proiectului SMART+ au lansat în data de 15.10.2010 un apel pentru depunerea de subproiecte. Beneficiarii eligibili pentru depunerea de subproiecte sunt instituţii publice sau organisme de drept public, din regiunile partenere în cadrul proiectului SMART+: Aragon (Spania), Saxonia (Germania), Malopolska (Polonia), Macedonia de Vest (Grecia), Cluj (Romania) şi sud-estul Bulgariei. Fiecare subproiect trebuie să includă parteneri din minim 3 regiuni partenere în proiectul SMART+.

            Bugetul total alocat apelului de subproiecte este de 1,8 milioane euro. Bugetul total al unui subproiect trebuie să se încadreze în intervalul 250.000 – 350.000 euro, rata de cofinanţare din partea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională fiind de 85% pentru beneficiarii din România, Polonia, Grecia şi Bulgaria, 75% pentru cei din Spania şi 70% pentru cei din Germania.

            Priorităţile de finanţare pentru subproiecte sunt:

  1. Servicii de consultanţă pentru IMM-uri;
  2. Cooperare între IMM-uri şi institute de cercetare;
  3. Servicii financiare pentru IMM-uri;
  4. Managementul inovaţiei în companii;
  5. Managementul cooperării şi reţelelor IMM-urilor;
  6. Stimularea start-up-urilor şi a spin-off-urilor.

            În acest context, scopul Forumului Interregional al partenerilor SMART+ este de a oferi potenţialilor aplicanţi oportunitatea de a întâlni parteneri din alte regiuni şi de a pregăti împreună propuneri de subproiecte.

            Evenimentul va debuta cu câteva prezentări privind mini-programul SMART+, priorităţile de finanţare ale apelului şi criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească subproiectele. În a doua parte a zilei, participanţii vor avea timp să dezbată ideile lor de subproiecte cu potenţiali parteneri din celelalte regiuni.

            Reamintim pe această cale că proiectul SMART+ este finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C. Proiectul se încadrează în Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (2010-2013).

            Scopul proiectului este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor. 

            Partenerii implicaţi în proiect sunt :

-          Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania – lider de proiect;

-          Regiunea Leipzig din Germania;

-          Regiunea Malopolska din Polonia;

-          Regiunea Macedonia de Vest din Grecia;

-          Consiliul Judeţean Cluj;

-          Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria.

            Principalele activităţi care se vor desfăşura în cadrul acestui proiect sunt:                                                                                                                                                                             

1.      Schimbul de experienţă dedicat identificării şi analizei de bune practici legate de promovarea inovării şi cercetării şi dezvoltării tehnologice în IMM-uri;  

2.      Lansarea unui apel pentru depunerea de sub-proiecte şi selectarea a 6 subproiecte;

3.      Promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului.

            Bugetul total prevăzut pentru SMART+ este de 4.004.000 Euro. Bugetul total propus pentru Consiliul Judeţean Cluj, pe perioada 2010 – 2013, este în sumă totală de 450.000 Euro. Cofinanţarea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, este de 85%, respectiv 382.500 Euro.

 

Biroul de presă

16.11.2010