Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 28 Aprilie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > FORMULARE

FORMULARE

        FINANTARE NERAMBURSABILA - TINERET si SOCIO EDUCATIONALE 2017

               -Anunt

              - Cerere de finantare - tineret

              - Regulament

            FINANTARE NERAMBURSABILA - ACTIUNI CULTURALE 2017

                 -Anunt

               - Cerere de finantare - actiuni culturale

 •                - Regulament

   

 •          FINANTARE NERAMBURSABILA - CULTE 2017
 •                -Anunt

                  - Cerere de finantare - culte

 •                 - Regulament

   

 •            FINANTARE NERAMBURSABILA - SPORT 2017
 •                  -Anunt

                   - Cerere de finantare - sport

 •                  - Regulament

   

   

   SERVICIUL RELAŢII PUBLICE

  - Cerere informaţii de interes public- Legea nr.544/2001
  - Petiţie

  - Reclamaţie administrativă (1) -
  Legea nr. 544/2001
  - Reclamaţie administrativă (2) -
  Legea nr. 544/2001

  - Cerere de practica profesională pentru studenţi


  DIRECŢIA GENERALĂ BUGET, FINANŢE, RESURSE UMANE

  Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport

  - Regulament Serviciul de transport public judeţean

  - Caiet de sarcini al Serviciului de transport public judeţean

  - Documente necesare în vederea obţinerii licenţelor de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

  Contract de delegare a gestiunii Serviciului de transport public judeţean de persoane

   

   DIRECŢIA JURIDICĂ

  Compartimentul Monitorul Oficial al Judeţului, Arhivă

   - Cerere pentru comunicare acte din arhivă

    

   

  DIRECŢIA DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
  - Cerere pentru emiterea avizului arhitectului şef pentru documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului

  - Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

  - Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

  -Serviciul Autorizări şi Disciplina în Construcţii, GIS 

  - Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (CJC)
  - Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (IGSIC)
  - Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (CJC)
  - Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (IGSIC)

 • - Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
  - Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
  - Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări
  Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire
  - Acte necesare în vederea întocmirii documentaţiei pentru autorizaţia de construire
  - Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate
  - Model pentru panou de identificare a investiţiei
  - Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilo
 •  Formular cerere drept de preemtiune

 • TAXA pentru – AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, TIMBRU ARHITECTURĂ, AVIZ DE SPECIALITATE şi FORMULARE - se achita în contul: RO04TREZ21621160203XXXXX

  TAXA pentru – AMENZI  se achita în contul: RO48TREZ21621A350102XXXX

  Beneficiar: JUDEŢUL CLUJ, COD FISCAL: 4288110