Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Finantare strategie dezvoltare jud CJ 2014-2020

Finantare strategie dezvoltare jud CJ 2014-2020

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ  

 

Informare de presă 

Ref: Finanţare elaborare Strategie de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014 – 2020 

            Consiliul Judeţean Cluj a obţinut finanţarea pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului Cluj pentru perioada 2014 – 2020.  Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) a comunicat faptul că cererea de finanţare depusă de CJ Cluj a trecut toate etapele de verificare şi evaluare, obţinând finanţarea.

            Proiectul depus la MAI, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, solicita finanţare prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, în cadrul cererii de proiecte 2009. Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj 169/31.08.2009. Bugetul total al proiectului este de 682.851,24 lei, din care 669.194 (98%) obţinuţi prin finanţarea accesată, cofinanţarea Consiliului Judeţean Cluj fiind de 13.657 lei (2%).

            „Este important faptul că am obţinut această finanţare deoarece elaborarea strategiei pentru perioada următoare va fi realizată fără a greva bugetul propriu. În acelaşi timp este un nou proiect câştigat de judeţ, pentru administraţia judeţeană fondurile structurale reprezentând o sursă de finanţare pe care nu o neglijăm. Urmează ca zilele acestea să transmitem Ministerului Administraţiei şi Internelor documentele necesare redactării contractului de finanţare, care urmează să fie semnat imediat după finalizarea acestuia”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.

            Scopul proiectului constă în dezvoltarea competenţelor de planificare strategică de la nivelul administraţiei publice locale, prin identificarea nevoilor reale de dezvoltare de la nivel local, pe o bază consultativă, definirea direcţiilor de acţiune strategică şi transpunerea lor într-un portofoliu de proiecte, care să asigure premisele implementării strategiei. Dincolo de dezvoltarea de competenţe de planificare strategică, dezvoltare de parteneriate, generare de teme de proiectare pentru documentaţii tehnico-economice, la nivel judeţean, microregional şi local, proiectul are în vedere şi dezvoltarea de parteneriate inter-instituţionale, dar şi între administraţii-mediul de afaceri şi mediul academic şi de cercetare, prin implicarea activă a acestora în procesul de planificare strategică.

 

Biroul de presă 

22.09.2010