Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Vineri, 19 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Finalizarea proiectului Modernizare si dotare Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Jucu

Finalizarea proiectului Modernizare si dotare Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Jucu

                                                                                 

                              CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Finalizare proiect Modernizare şi dotare Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu


     Consiliul Judetean Cluj va finaliza în data de 24 decembrie 2015 proiectul Modernizare şi dotare Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu. Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 4076/24.02.2014 a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar.
     Obiectivul general al proiectului il constituie  creşterea calităţii vieţii tinerilor cu dizabilităţi neuropsihice severe, în contextul unei politici active de creÈ™tere a calităţii serviciilor sociale specializate, prin modernizarea şi dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu.
     Misiunea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu este de a oferi tinerilor cu dizabilitate neuropsihică severă:
- Îngrijire
- Recuperare şi reabilitare pentru tineri cu dizabilităţi neuropsihice grave, cu probleme sociale
- Reinserţie socială şi profesională
     Obiective specifice:
1.Îmbunătăţirea standardului de viaţă a tinerilor cu dizabilităţi neuropsihice severe instituţionalizaţi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu prin reabilitarea şi modernizarea spaţiului aferent
2.Creşterea calităţii serviciilor sociale specializate în raport cu nevoile acestor tineri prin asigurarea unor condiţii optime de trai.
     Activităţile principale ale proiectului au vizat executarea lucrărilor de reabilitare a centrului şi utilarea acestuia cu dotări de specialitate. Pe lângă dormitoare, bucătărie, grupuri sanitare au mai fost amenajate:
- Două săli de ergoterapie
- Sala de sport
- Sala de relaxare şi petrecere a timpului liber
- Sala de meloterapie
- Cabinet psihopedagog
- Cabinet psiholog
- Cabinet terapie de grup
- Cabinet kinetoterapie
- Cabinet medical şi sală de tratamente
- Biblioteca şi sala de lectură
     Valoarea totală a proiectului  3.864.981,93 lei.  
     Valoarea eligibilă este de  3.864.981,93  lei.
     Contribuţie de 2 % cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj  77.299,63  lei
     Beneficiari direcţi:
-50 de tineri cu handicap neuropsihic sever din judeţul Cluj şi personalul angajat la complexului;
     Beneficiari  indirecţi :
- Familia /aparţinătorii copiilor cu handicap care vor beneficia de serviciile complexului;
- Comunitatea locală
     Rezultate:
- O clădire reabilitată/modernizată şi pregătită pentru funcţionarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică JUCU;
- 50 de tineri cu handicap neuropsihic sever vor beneficia de infrastructura reabilitată dintre care 15 de etnie romă.
     Durata de implementare a proiectului de 22 luni: 25 februarie 2014-24 decembrie  2015.


     Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Biroul de presă
18 decembrie 2015