Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Finalizare Studiu de impact la depozitul ecologic

Finalizare Studiu de impact la depozitul ecologic

                                                                          

                         CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă

Ref: Finalizare Studiu de impact la depozitul ecologic

            Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de beneficiar al obiectivului “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor, Judeţul Cluj”, a finalizat Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului necesar implementării acestui proiect. Raportul se referă la procesele tehnologice, categoriile de deşeuri, impactul potenţial asupra componentelor mediului, măsuri de reducere a acestora, analiza alternativelor, monitorizare şi situaţii de risc implicate de sistemul de management al deşeurilor. Studiul este etapa necesară premergătoare obţinerii Acordului de Mediu.
             “Am parcurs o nouă etapă care ne apropie de momentul implementării efective a noului sistem de management al deşeurilor. Avem convingerea că vom reuşi, până la momentul iulie 2010, să finalizăm lucrările, iar clujenii să beneficieze de acest serviciu”, consideră preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.
Prin HGR nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor se impune ca depozitele neconforme situate în Judeţul Cluj să îşi sisteze activitatea, după cum urmează: Pata Rât şi Cetan Dej până la data de 16 iulie 2010, iar depozitele de la Gherla, Câmpia Turzii, Huedin, Turda până la data de 16 iulie 2012.
              Proiectul SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR,  este derulat prin P.O.S. Mediu în cadrul AXEI PRIORITARE 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”,  şi prevăzut a se finanţa prin Fondul European de Dezvoltare Regională.  
             Pregătirea proiectului de investiţii include elaborarea aplicaţiei de finanţare prin POS Mediu şi a documentelor suport:
             • Master Plan
             • Studiu de fezabilitate
             • Analiza economico-financiară
             • Studiu de impact asupra mediului
             • Documentaţia de achiziţie a serviciilor şi lucrărilor

             Scurtă prezentare a proiectului:

            Pentru optimizarea gestiunii deşeurilor la nivelul judeţului Cluj, localităţile rurale şi urbane sunt grupate în patru zone de gestiune :
            • zona centrală - municipiul Cluj-Napoca şi comunele adiacente acestuia;
            • zona Gherla-Dej şi comunele adiacente;
            • zona Turda-Câmpia Turzii şi comunele adiacente;
            • zona Huedin şi comunele adiacente;
           Aceste zone sunt grupate în jurul staţiilor de transfer. De aici deşeurile vor fi transportate la depozitul ecologic judeţean cu vehicule specializate închise.
           La depozitul ecologic judeţean va avea loc sortarea deşeurilor respectiv depozitarea finală a refuzului rezultat în urma sortării.
            În cadrul proiectului se va trata şi închiderea precum şi reabilitarea depozitelor existente ( în mediul urban şi rural). 
            Valoarea estimativă a lucrărilor de investiţii pentru intervalul de timp 2008-2013: 42,72 mil de Euro din care:
             - prevăzut a se finanţa prin POS Mediu: 35 mil.de Euro (se vor asigura astfel: 80% Fondul European de Dezvoltare Rurală, 18% bugetul de stat, 2% beneficiarul proiectului)
             - neeligibil: 7,72 mil de Euro ( se vor asigura de către beneficiarul proiectului)

 

Biroul de presă
08.09.2009