Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 26 Mai 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Finalizare proiect Luminita

Finalizare proiect Luminita

                                                                                         FINALIZARE PROIECT
                                                  „MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI MATERNAL “LUMINIŢA”


Cod SMIS: 38360
Data publicării: decembrie 2013
Beneficiar: Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Cluj
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Valoarea totală a proiectului: 806.330,29 LEI
Finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană:  523.465,35 lei
Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraÈ›iei Publice
Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord - Vest

Consiliul JudeÈ›ean Cluj a finalizat contractul de finanÈ›are nerambursabilă nr. 3171/08.06.2012 prin care s-a reabilitat şi modernizat imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 37-39, judeţul Cluj, care găzduieşte Centrul Maternal "LUMINIŢA".
Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii serviciilor oferite mamei şi copilului, femeilor gravide aflate în situaţie de risc, mamelor singure cu copii nou născuţi cu risc de abandon, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite acestora, în contextul unei politici active care are rolul de a preveni abandonul copilului şi promovarea alternativelor la instituţionalizare a copilului.
 Rezultate estimate:
• O clădire reabilitată/modernizată şi pregătită pentru funcţionarea Centrului maternal “LUMINIŢA”, dotată cu instalaţii electrice, termice şi sanitare de ultimă generaţie.
• 10 persoane care vor beneficia de infrastructura reabilitată/modernizată/echipată - infrastructura pentru servicii sociale, din care 5 cupluri formate din mamă şi copil.
Durata de implementare a proiectului este de 18 luni : 09.06.2012 - 08.12.2013.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa de e-mail cjc@cjcluj.ro
Date de contact:
HOREA- DORIN UIOREANU  Reprezentant legal al proiectului 

Gherasim Judith  Manager proiect, Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism


Telefon: 0372-64.00.00 Telefon: 0372-640185
Fax: 0372-64.00.70 Fax: 0372-640185
e-mail: cjc@cjcluj.ro
e-mail:  judith.gherasim@cjcluj.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.