Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Finalizare proiect in Cheile Turzii si Cheile Turenilor

Finalizare proiect in Cheile Turzii si Cheile Turenilor


CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 

 

Comunicat de presă

Ref. Finalizarea proiectului vizând eficientizarea măsurilor de conservare a mediului natural din Cheile Turzii È™i Cheile Turenilor

 

            Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea Proiectului ,,Managementul conservativ şi participativ în Siturile Natura 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”, finanţat din Fondul European de Dezvoltate Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Sectorial ”Mediu”, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

Cu o valoare totală la finalizarea proiectului de 1.101.936,41 lei şi cu o durată de implementare de 30 luni, proiectul şi-a propus eficientizarea măsurilor de conservare a mediului natural din ariile protejate Cheile Turzii şi Cheile Turenilor, aflate în custodia Consiliului Judeţean Cluj.

Principalele rezultate ale proiectului s-au conturat încă de la începutul implementării acestuia, respectiv de la semnarea contractului de finanţare din data de 20 august 2012, şi s-au concretizat prin crearea de baze de date şi hărţi pentru cele 14 habitate şi 41 de specii din cele două arii naturale protejate. Totodată, au fost realizate planuri de acţiune cu măsuri de management, respectiv planuri de monitorizare a habitatelor şi speciilor din cele două zone protejate, toate acestea fiind ulterior integrate într-un sistem informatic menit sa întărească capacitatea instituţională a Consiliului Judetean Cluj, în calitatea sa de custode al celor două arii naturale protejate. Progresul proiectului, precum şi rezultatele acestuia sunt postate şi pe cele două pagini de internet ale proiectului: www.rezervatiacheileturzii.ro şi www.rezervatiacheileturenilor.ro.

Proiectul s-a dovedit esenţial în ceea ce priveşte protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural din cele două arii naturale din judeţul Cluj, arii care fac parte din reţeaua siturilor Natura 2000. Prin atingerea obiectivelor de management s-a urmărit reducerea şi, în unele situaţii, eliminarea presiunilor antropice semnalate, cele mai multe induse de păşunatul excesiv, turismul necontrolat, sporturi extreme, deşeuri, construcţii ilegale, cariere de calcar, poluare, etc.

Proiectul a contribuit, de asemenea, la conservarea şi protejarea elementelor naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic şi pedologic, prin crearea unui suport managerial eficient şi necesar. Prin acest proiect s-au identificat problemele majore cu care se confruntă ariile protejate şi s-au oferit soluţii pentru o bună gestionare şi administrare a patrimoniului în scopul viabilităţii şi sustenabilităţii viitoare a proiectului. Realizarea acestor obiective completează obiectivele de management ale ariilor vizate prin proiect şi le aliniază prevederilor stabilite de Uniunea Europeană cu privire la conservarea biodiversităţii în siturile ce fac parte din reţeaua ecologică europeană „Natura 2000”.

 

  Biroul de presă

11.02.2015