Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Finalizare proiect - Centru Comunitar Judetean - Complex servicii sociale comunitare

Finalizare proiect - Centru Comunitar Judetean - Complex servicii sociale comunitare

 

Comunicat de presă

                                                                               FINALIZARE PROIECT
"CENTRU COMUNITAR JUDEŢEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CLUJ"

Cod SMIS: 33802
Data publicării: iunie  2014
Beneficiar: Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Cluj
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Valoarea totală a proiectului: 3.926.284,43  lei
Finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană:  2.516.639,84 lei 
Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest


Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj a finalizat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 2.658/12.12.2011, aferent proiectului „CENTRU COMUNITAR JUDEŢEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CLUJ", realizând o economie de 57,61 %.
MISIUNEA Centrului Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj, este de a:
• furniza servicii sociale specializate - suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate, sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională a tinerilor, consiliere, servicii şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială
• furniza servicii de îngrijire socio-medicală: de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie pentru copii şi persoane adulte cu deficienţe.
Beneficiari direcţi: Copii şi persoane adulte aflate in dificultate; Copii cu dizabilităţi; Copii cu autism sau cu tulburări din spectrul autist; Persoane adulte cu dizabilităţi; Persoane cu demenţa Alzheimer; Tineri care părăsesc sistemul de protecţie;
Rezultate:
• Un spaţiu modernizat, dotat cu echipamente IT şi mobilier specific, pregătit pentru funcţionarea Centrului Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj
Durata de implementare a proiectului a fost de 30 luni: 13.12.2011 – 12.06.2014

Date de contact:
VAKAR Istvan Valentin Rodica GOGONEA – Manager proiect
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism
Telefon: 0372-64.00.97 Telefon: 0372-640055
Fax: 0372-64.00.97 Fax: 0372-640055
e-mail: cjc@cjcluj.ro
e-mail: rodica.gogonea@cjcluj.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.