Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Fazarea proiectului SMID (Faza II)

Fazarea proiectului SMID (Faza II)


CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

  

Informare de presă

Ref. A fost semnat contractul de finantare vizând fazarea proiectului SMID

 

            Presedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tise, a semnat luni, 17 iulie a.c., contractul de finantare vizând „Fazarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor (SMID) în judetul Cluj” (Faza a II-a) si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.

Ceea ce e cu adevărat important e faptul că am reusit deblocarea acestui proiect de o importantă strategică si punerea lui pe făgasul normal. La fel de important este însă si faptul că am reusit continuarea implementării proiectului cu finantare europeană nerambursabilă, cu toate beneficiile ce decurg de aici”, a declarat presedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tise.

            Prin implementarea proiectului SMID, Consiliul Judetean Cluj va continua investitiile începute în Faza I în sectorul de gestionare a deseurilor, prin completarea, respectiv extinderea infrastructurii existente în domeniu, investitii care să conducă la dezvoltarea unui sistem de management integrat al deseurilor în care să fie atinse toate standardele de conformitate cu cerintele UE referitoare la protectia mediului.

În concret, în cadrul Fazei a II-a se vor realiza o serie de activităti care vor contribui la atingerea obiectivului general al Proiectului SMID prin realizarea colectării, transportului, tratării si depozitării deseurilor din judetul Cluj. Astfel, în ceea ce priveste colectarea si transportul deseurilor, vor fi achizitionate un număr de 38 de presocontainere si 14 camioane cu sistem de ridicare pentru cele trei statii de transfer, respectiv vor fi edificate drumurile de acces la aceste obiective. În ceea ce priveste componenta de tratare a deseurilor, în cadrul  a II-a vor fi finalizate lucrările rămase de executat la Statia de sortare, respectiv la Statia de tratare mecano-biologică a deseurilor din incinta Centrului de Management Integrat al Deseurilor, al căror stadiu de realizare e de aproximativ 65%. Nu în ultimul rând, referitor la depozitarea deseurilor, se vor realiza lucrările de remediere precum si cele rămase neexecutate în cadrul Fazei I la depozitul de deseuri de 7,7 ha din incinta CMID, la care se vor adăuga dotările cu echipamentele necesare.

            Valoarea totală a Fazei a II-a a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Cluj” este de 199.661.868,58 lei, din care 116.429.565,34 lei reprezintă finantare din fonduri europene nerambursabile. 

            Reamintim în acest context faptul că, în cadrul fazei I a Proiectului SMID finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 au fost realizate mai multe activităti care au vizat construirea celor trei statii de transfer deseuri de la Huedin, Mihai Viteazu si Gherla, construirea Statiei de Sortare, respectiv a celei de Tratare Mecano-Biologică a deseurilor din incinta CMID, edificarea drumului de acces la CMID, achizitionarea de echipamente specifice (pubele, unităti compostoare, containere, etc.).

În ceea ce priveste faza a II-a a proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Cluj”, aceasta va fi finantată prin Programul Operational Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM) si va avea rolul de a continua dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurilor în cadrul Proiectului SMID, prin eliminarea problemelor de mediu si a celor operationale asociate generării si managementului deseurilor în judetul Cluj, în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european si a angajamentelor asumate pentru sectorul de mediu.

 

 Biroul de presă

 17 iulie 2017