Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Eliberare CU si avize energie regenerabila

Eliberare CU si avize energie regenerabila

                                                                               

                                                              CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Eliberare certificate de urbanism şi avize energie regenerabilă 

         Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat o serie de Certificate de Urbanism şi Avize necesare pentru realizarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă în comunele Mociu, Frata,Vultureni, Săvădisla şi Suatu.
         Pentru comuna Mociu a fost eliberat Certificatul de Urbanism necesar în vederea elaborării Studiului de Fezabilitate “Sisteme de Încălzire care utilizează energie regenerabilă”. Proiectul vizează, în cazul clădirii Centrului de sănătate al comunei Mociu, al sediului Primăriei şi al postului de Poliţie înlocuirea sistemelor clasice de încălzire (centrala termică ce utilizează combustibil solid) cu un sistem de încălzire care utilizează energia regenerabilă respectiv energie geotermică-geotermală, prin pompe de căldură.
         De asemenea, pentru comuna Frata a fost eliberat un certificat de urbanism necesar pentru studiul de fezabilitate şi introducerea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, la clădirile sediilor primăriei şi consiliului local, a şcolii cu clasele I-VIII Frata, a grădiniţei Frata precum şi a sălii de sport.
         În cazul comunei Vultureni au fost eliberate, de asemenea, două Certificate de Urbanism necesare pentru Studiul de Fezabilitate “Sisteme de Încălzire care utilizează energie regenerabilă” la Dispensarul uman şi clădirea Şcolii cu clasele I-VIII din localitatea Vultureni.
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a emis şi trei avize în vederea eliberării unor certificate de urbanism pentru comuna Săvădisla. Astfel, a fost emis avizul pentru instalarea sistemului de încălzire geotermală şi solară la Parohia Romano Catolică Vlaha, la clădirea dispensarului uman din comuna Săvădisla precum şi la Parohia Reformată din Comuna Săvădisla.
         Şi pentru comuna Suatu au fost eliberate două certificate de urbanism în vederea reabilitării şi eficientizării energetice a clădirilor şcolii generale din comuna Suatu precum şi pentru reabilitarea şi eficientizarea energetică a clădirilor parohiei reformate Suatu.
Proiectele anterior amintite propun schimbarea sistemului de încălzire şi a sistemului de ventilare, înlocuirea încălzirii actuale cu lemne cu încălzire din surse regenerabile. Pe acoperişul clădirilor (cu excepţia bisericilor) se prevede montarea de panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere. Astfel, prin înlocuirea încălzirii actuale pe lemne de foc cu încălzire din surse regenerabile, se va trece la folosirea energiei verzi, se va reduce poluarea aerului şi se va obţine o reducere a cheltuielilor de încălzire cu cca 70%.Totodată, prin realizarea investiţiei, structura de rezistenţă, aspectul interior şi exterior nu vor fi afectate, rezultând o reducere semnificativă a costurilor de încălzire precum şi un confort termic sporit prin distribuirea uniformă a căldurii în încăperi.
         “Prin eliberarea acestor certificate de urbanism asistăm practic la o nouă etapă în procesul de modernizare a satelor clujene. Se trece astfel de la un sistem de încălzire poluant şi mai puţin eficient la unul ce ţine, categoric, de exigenţele mileniului III. Doar în acest fel putem reduce decalajele de dezvoltare între mediul rural şi cel urban, încurajând autorităţile publice ale comunelor să adopte tehnologii de ultimă oră, mult mai productive şi curate, deci mult mai „prietenoase” faţă de mediul înconjurător”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

Biroul de presă
01.02.2011