Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Vineri, 19 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Eliberare certificate urbanism biserici monumente istorice

Eliberare certificate urbanism biserici monumente istorice

                                                                              

                                                        CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă
Ref: Eliberare certificate urbanism reabilitare biserici monumente istorice

     Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat o serie de certificate de urbanism pentru reabilitarea unor biserici – monument istoric, din Mănăstireni, Rogojel – comuna Săcuieu, Fodora – comuna Panticeu, Domoşu  – comuna Sâncraiu şi Văleni – comuna Călăţele. 
     Pentru comuna Mănăstireni a fost eliberat certificatul de urbanism în vederea reabilitării bisericii reformate. Terenul este situat în intravilanul localităţii Mănăstireni şi aparţine Parohiei Reformate Mănăstireni, biserica fiind înscrisă în Lista monumentelor istorice. Prin intermediul lucrării se vor realiza reparaţii curente în interiorul şi exteriorul bisericii: îndepărtarea tencuielilor exterioare pe bază de ciment, văruirea exterioară şi interioară, reabilitarea şarpantei, intervenţii la nivelul structurii şarpantei în funcţie de expertiza biologică şi schimbarea învelitorii din şindrilă, reparaţii la instalaţia electrică. 
     În cazul comunei Săcuieu a fost emis un certificat de urbanism pentru repararea, asanarea şi consolidarea bisericii ortodoxe din satul Rogojel. Terenul afectat de lucrare este situat în intravilanul satului Rogojel, comuna Săcuieu şi este proprietatea Bisericii Ortodoxe Rogojel. Biserica este de asemenea, monument istoric, figurând în Lista monumentelor istorice. La momentul actual biserica prezintă degradări - ciuperci, igrasie, condens, fisuri, urmând a se executa lucrări pentru repararea şi consolidarea bisericii, precum şi înlocuirea actualei învelitori cu o învelitoare corespunzătoare.
     Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe, a mai eliberat şi Certificatul de Urbanism în vederea construirii acoperişului pe turn şi efectuării de reparaţii la învelitoarea navei bisericii reformate din satul Fodora, comuna Panticeu, biserică înscrisă în Lista monumentelor istorice. Proiectul propune construirea unui acoperiş de protecţie asupra turnului bisericii şi refacerea coronamentului superior al pereţilor turnului în vederea consolidării acestuia. Structura de lemn a acoperişului de protecţie va fi realizată din lemn şi va fi acoperită de un strat de scândură pe care va fi aplicată învelitoarea. De asemenea, se va realiza şi repararea şi completarea învelitorii navei, pentru aceasta urmând a se folosi ţigle de acelaşi tip ca cele păstrate. Învelitoarea va fi completată, deasupra frontului vestic urmând a se efectua reparaţii şi la tâmplărie.
     Totodată, a fost eliberat şi un Certificat de Urbanism pentru reabilitarea bisericii reformate din satul Domoşu, comuna Sâncraiu, judeţul Cluj. Prin intermediul lucrării se propun reparaţii curente la biserica monument istoric, în interiorul şi exteriorul construcţiei: reparaţii curente la nivelul finisajelor, pardoselii, tencuielilor, reparaţii curente la structura şarpanţei, schimbarea învelitorii de şindrilă şi amenajări exterioare. 
     Pentru comuna Călăţele a fost eliberat certificatul de urbanism în vederea reabilitării bisericii reformate din satul Văleni. La momentul actual la biserica reformată, monument istoric, aflată în Lista monumentelor istorice, au apărut deteriorări atât la partea superioară a construcţiei - datorită infiltraţiei apelor pluviale, precum şi la partea inferioară a bisericii – datorită infiltrării apelor subterane. Avizul emis propune efectuarea unor intervenţii constând în refacerea finisajelor, restaurarea tâmplăriei existente, consolidarea structurală a bolţilor şi a pereţilor portanţi, schimbarea învelitorii, repararea şarpantei, nivelarea pardoselii, realizarea unui sistem de încălzire electric, modernizarea reţelei electrice precum şi schimbarea sistemului de paratrăsnet. 
     Se urmăreşte de asemenea, ca toate lucrările de reparaţii să nu afecteze cu nimic stilul arhitectonic al bisericilor, învelitorile urmând a fi realizate din acelaşi tip (dimensiune) de şindrilă iar la renovări se vor păstra de asemenea, aceeaşi formă, paletă cromatică şi elemente constructive. 
     „Eliberarea acestor certificate de urbanism reprezintă un nou pas în demersul nostru mai complex de dezvoltare şi promovare a turismului în judeţul Cluj dar şi de conservare a patrimoniului nostru cultural şi arhitectonic. Această iniţiativă vine în sprijinul conservării valorilor arhitecturale şi istorice ale monumentelor istorice, monumente care vor fi reabilitate prin restaurarea funcţiilor şi asigurarea unor condiţii tehnice şi de siguranţă corespunzătoare. Nu trebuie uitat faptul că Judeţul Cluj deţine numeroase biserici şi mănăstiri, monumente şi edificii culturale cu rol decisiv în susţinerea turismului cultural şi religios. Doar în ultimii trei ani Consiliul Judeţean Cluj a alocat pentru diverse lucrări la aceste obiective, prin intermediul programului pentru culte religioase, nu mai puţin de 3.000.000 de RON” a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. 

Biroul de presă
23.11.2010