Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Eliberare certificate urbanism

Eliberare certificate urbanism

                                                                             

                                                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 


Informare de presă
Ref: Eliberare certificate de urbanism pentru extindere alimentare cu apă şi canalizare

         Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat o serie de certificate de urbanism pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în comunele Săcuieu, Vultureni, Unguraş şi Frata.
         Pentru comuna Săcuieu au fost eliberate două Certificate de Urbanism pentru extinderea alimentării cu apă şi realizarea unei reţele de canalizare a apelor uzate. Lucrarea vizând extinderea alimentării cu apă va fi realizată în extravilanul localităţii Săcuieu şi va presupune realizarea unei noi captări de apă pe pârâul Breabănului. Astfel, se vor edifica conducte de aducţiune, cămine de vizitare, drenuri necesare realizării captării şi un rezervor de înmagazinare, traseul conductelor făcându-se de-a lungul căilor de comunicaţii. În privinţa realizării reţelei de canalizare, lucrarea se va efectua în intravilanul localităţii Săcuieu şi va presupune edificare unei reţele de distribuţie îngropate sub adâncimea de îngheţ, traseul acesteia urmărind linia străzilor localităţii şi a drumului judeţean DJ 103H.
         În cazul comunei Vultureni preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe, a mai eliberat şi Certificatul de Urbanism în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru sistemul integrat de alimentare cu apă potabilă şi a staţiei de transfer. Terenul  afectat  de lucrare este situat atât în intravilanul cât şi în extravilanul localităţilor Vultureni şi Şoimeni şi aparţine domeniului public de interes local aflat în administrarea Consiliului Local Vultureni şi domeniului public de interes judeţean aflat în administrarea R.A.A.D.P.P. Cluj. Astfel, va fi extins sistemul de alimentare cu apă în comuna Vultureni, satele Vultureni şi Şoimeni prin realizarea unei captări de ape subterane prin intermediul unor drenuri care alimentează căminul de captare. Vor fi construite, de asemenea, o staţie de pompare, o staţie de tratare şi o reţea de distribuţie. Traseul conductelor se va face de-a lungul căilor de comunicaţii existente. 
        Pentru comuna Unguraş a fost eliberat un Certificat de Urbanism care vizează realizarea unui studiu de fezabilitate pentru edificarea unei reţele de canalizare şi a unei staţii de epurare. Lucrarea presupune amplasarea de conducte de refulare, cămine, cămine de pompare şi construirea unei staţii de epurare. Traseul conductelor se face de-a lungul drumului judeţean DJ 161D şi de-a lungul străzilor din intravilanul localităţii Unguraş.
        Un ultim Certificat de Urbanism eliberat de Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe, s-a referit la întocmirea unui studiu de fezabilitate în vederea realizării unui sistem integrat de alimentare cu apă potabilă şi a unei staţii de tratare în satul Bercheşu, comuna Frata. Lucrările din cadrul acestui proiect vizează realizarea unui sistem de captare a apei subterane, edificarea unor staţii de tratare, ozonare şi pompare, realizare reţelei de aducţiune, construirea a două rezervoare de înmagazinare şi compensare a apei şi realizarea unei reţele de distribuţie apă potabilă. Traseul conductelor este de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră existente.
       “Prin eliberarea acestor certificate de urbanism facem o serie de paşi concreţi în vederea dezvoltării echilibrate a întregului judeţ, cu reducerea declajelor dintre mediul urban şi cel rural. În acest fel ne aducem contribuţia, odată în plus, la oferirea pentru locuitorii tuturor satelor clujene a unor facilităţi absolut necesare cum sunt canalizarea şi respectiv alimentarea cu apă potabilă de calitate şi cu respectarea normelor sanitare”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.


Biroul de presă
06.12.2010