Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 26 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Eliberare certificate de urbanism

Eliberare certificate de urbanism

                                                                                

                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă

Ref: Eliberare Certificate de Urbanism

         Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat o serie de Certificate de Urbanism necesare pentru realizarea unor lucrări în comunele Petreştii de Jos, Mociu şi Băişoara.
         Astfel, pentru localitatea Petreştii de Mijloc a fost eliberat Certificatul de Urbanism pentru reabilitarea şi extinderea reţelei de apă potabilă pe o lungime de 815 ml în lungul Drumului Comunal 87 şi a străzilor localităţii.  Pentru localitatea Petreştii de Mijloc şi Petreştii de Sus a fost eliberat şi Certificatul de Urbanism pentru înfiinţarea reţelei de canalizare în lungul unor străzi şi a DC 87 precum şi a unei staţii de epurare comună pentru  localităţile Petreştii de Mijloc şi Petreştii de Sus. Staţia de epurare urmează a fi amplasată pe terenuri aflate în extravilan, cu respectarea normelor sanitare şi a unei zone de protecţie faţă de locuinţele actuale.  
           De asemenea, tot pentru comuna Petreştii de Jos, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat Certificatul de Urbanism pentru modernizarea DC 86 şi DC 87, drumuri comunale care se intersectează cu Drumul Judeţean 107 L. Lucrările de modernizare vor consta în aplicarea îmbrăcăminţii asfaltice, realizarea scurgerii apelor pluviale, refacerea podurilor şi a podeţelor. Terenul vizat se află în intravilanul şi extravilanul localităţilor Petreştii de Jos, Deleni, Petreştii de Mijloc şi Petreştii de Sus.
Un certificat de urbanism a fos eliberat şi pentru comuna Mociu, în vederea amenajării unui teren de sport, pe o suprafaţă de 2778 mp, cu gazon sintetic, instalaţie de iluminare nocturnă, împrejmuire, amenajări pentru spaţii de parcare şi trotuar perimetral, lângă sala de sport deja existentă.
          Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a eliberat şi un Certificat de Urbanism pentru realizarea unei amenajări hidroenergetice pe Valea Ierii şi pe un afluent de dreapta al acesteia, Valea Sălaşelor. Amenajarea hidroenergetică va fi compusă din: 2 captări cu prag de beton, priza de apă, camera de încărcare, aducţiune prin conducta metalică îngropată, 2 centrale – construcţii din beton şi zidărie supraterane precum şi instalaţiile electrice de evacuare a puterii. Terenul vizat este situat parţial în extravilan şi parţial în intravilanul localităţilor Moara de Pădure, Muntele Săcel şi Frăsinet, aparţine statului în administrarea AN Apele Române – Direcţia Apelor Mureş – Târgu Mureş, folosinţa actuală a terenului fiind de cursuri de apă şi agricol.
          Lucrările se realizează în apropierea Drumului Comunal 101 şi Drumului Judeţean 107 N, perimetrul fiind unul cu valoare peisagistică importantă şi cu vocaţie turistică consacrată. În scopul asigurării unei cât mai coerente încadrări în peisaj şi pentru agresarea minimă a florei şi faunei din zonă, materialele utilizate vor fi naturale (lemn, piatră, etc., exclus beton aparent).
         „Eliberarea acestor certificate de urbanism reprezintă o etapă necesară în vederea continuării demersurilor care vizează creşterea calităţii vieţii în mediul rural prin introducerea sau modernizarea unor elemente de infrastructură absolut necesare. Prin introducerea, reabilitarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare precum şi prin modernizarea drumurilor comunale se face un pas semnificativ în vederea instaurării normalităţii întrucât plecăm de la premisa că toţi cetăţenii judeţului trebuie să beneficieze de aceste facilităţi elementare. De asemenea, amenajarea unor baze sportive oferă tuturor cetăţenilor o alternativă plăcută şi sănătoasă de petrecere a timpului liber şi îi ajută pe tineri să evite pericolul pe care alcoolul şi violenţa îl reprezintă”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

Biroul de presă
16.11.2009