Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 24 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Eliberare Certificate de Urbanism II

Eliberare Certificate de Urbanism II

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă 

Ref: Eliberare Certificate de Urbanism 

        Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat o serie de Certificate de Urbanism necesare pentru realizarea unor lucrări în comunele Gilău, Floreşti, Bobâlna şi în municipiul Dej. 

         Astfel, a fost eliberat certificatul de urbanism pentru amenajarea Văii Olpret din zona municipiului Dej. Terenul afectat de lucrare este situat în intravilanul şi extravilanul localităţilor Maia, Răzbuneni, Bobâlna, Antăş, comuna Bobâlna. În urma investiţiei se propune amenajarea pârâului Olpret în zona comunei Bobâlna şi a municipiului Dej. Amenajarea constă în lucrări de recalibrare a albiei, apărare de mal, lucrări de reducere a eroziunii în plan vertical, praguri de corecţie a pantei, amenajare drum tehnologic, eliberarea malurilor de masa lemnoasă. 

         Investiţia are ca obiectiv principal apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor Antăş, Răzbuneni, Maia şi Viile Dejului, a terenurilor agricole din localităţile respective, şi protejarea împotriva degradării prin eroziune a terenurilor şi construcţiilor existente. Lucrările propuse soluţionează problema capacităţii de transport a albiei în zonele de intravilan, pe sectoarele cu risc de inundare. 

         De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean a eliberat şi Certificatul de Urbanism necesar în vederea reabilitării şi extinderii sistemelor de apă şi apă uzată, componenta “Rezervoare şi staţii de pompare Cluj-Napoca”- reabilitare conductă de transport. Terenul pe care trece traseul conductei de transport şi pe care se realizează lucrările se află în intravilanul şi extravilanul localităţilor Gilău, Floreşti, Luna de Sus şi a municipiului Cluj-Napoca şi aparţine domeniului public în administrarea consiliilor locale, precum şi proprietarilor particulari de terenuri. 

               Considerăm că se impune, mai mult decât oricând, continuarea investiţiilor în infrastructura judeţului, cu atât mai mult cu cât acestea contribuie la creşterea calităţii vieţii sau a siguranţei cetăţenilor, prin extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare precum şi prin măsurile menite să contribuie la prevenirea şi reducerea efectelor inundaţiilor” a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe. 

     
Biroul de presă 

01.07.2010