Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Joi, 18 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Eliberare Certificate de Urbanism

Eliberare Certificate de Urbanism

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă 

Ref: Eliberare Certificate de Urbanism 


        Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat o serie de Certificate de Urbanism necesare pentru realizarea unor lucrări în comunele Buza şi Aşchileu. 

         Astfel, a fost eliberat certificatul de urbanism pentru demolarea unei construcţii din satul Buza, în vederea construirii unei grădiniţe cu program normal, care să adăpostească două săli de grupă. De asemenea, în corpul de clădire cu regim de înălţime P+E, se vor amenaja şi alte săli necesare desfăşurării în condiţii optime a programului preşcolar. Investiţia este necesară întrucât la ora actuală, în localitatea Buza, nu există nicio grădiniţă, numărul mare de copii impunând construirea uneia. 

         De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean a eliberat şi Certificatul de Urbanism necesar în vederea efectuării de reparaţii capitale pentru alimentarea cu apă în localitatea Aşchileul Mare, comuna Aşchileu. Terenul vizat se află în intravilanul localităţii Aşchileu Mare, comuna Aşchileu şi aparţine domeniului public de interes local. Investiţia propune reparaţia capitală a sistemului de alimentare cu apă potabilă a localităţii Aşchileu Mare, respectiv înlocuirea reţelelor de distribuţie, refacerea captării şi a zonei de protecţie sanitară, construirea de noi fântâni şi reţele de drenaj pentru suplimentarea debitului de apă.   

       „Prin eliberarea acestor certificate de urbanism facem o serie de paşi concreţi în direcţia creşterii calităţii vieţii în mediul rural din judeţul Cluj, atât prin asigurarea dreptului la educaţie al copiilor cât şi prin creşterea calităţii apei furnizate locuitorilor din întreg judeţul. Egalitatea de şanse în viaţă a tuturor locuitorilor judeţului nu se poate realiza decât prin garantarea efectivă a dreptului la educaţie şi cunoaştere, ceea ce presupune în primul rând oferirea pentru copiii din fiecare localitate a posibilităţii de a urma toate ciclurile de învăţământ, începând cu cel preşcolar. Pe de altă parte, prin intermediul lucrărilor de reparaţii capitale se modernizează sistemul de alimentare cu apă potabilă, conform ultimelor standarde de calitate în domeniu,  a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe. 

     
Biroul de presă 

   06.07.2010