Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Eliberare Certificate de Urbanism

Eliberare Certificate de Urbanism

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă 

Ref: Eliberare Certificate de Urbanism 

          Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat o serie de Certificate de Urbanism necesare pentru realizarea unor lucrări în comunele Mărgău şi Negreni precum şi o autorizaţie de construcţie pentru comuna Căianu. 

         Astfel, a fost eliberat certificatul de urbanism pentru amenajarea albiei Văii Mărgăuţa din comuna Mărgău. Conform Planului Urbanistic General al comunei Mărgău, terenul afectat de lucrare se află în intravilanul şi extravilanul localităţii Mărgău, comuna Mărgău. La momentul actual Valea Mărgăuţa este un curs neamenajat, zidurile de sprijin fiind cu caracter local şi prezentând degradări. În localitatea Mărgău valea ocupă în unele zone şi ampriza drumurilor comunale de acces la gospodării, afectând fundaţiile clădirilor şi izolând accesul în localitate. Înălţimea redusă a malurilor favorizează în perioada viiturilor inundarea întregii zone centrale a localităţii, dezvoltată pe ambele maluri ale văii Mărgăuţa şi având circa 100 de gospodării. Investiţia este, de asemenea, oportună întrucât circulaţia auto şi pietonală se realizează prin vale la nivele mici, iar în perioadele cu nivele mari pe curs, localitatea este complet izolată, fiind imposibil accesul auto şi în unele zone şi cel pietonal. 

          Lucrările care se vor realiza constau în stabilizarea, protecţia şi refacerea malurilor prin ziduri de sprijin, consolidări de maluri, amenajarea albiei pentru tranzitarea debitului de calcul atenuat şi corectări de meandre, realizare de poduri din grinzi prefabricate etc.

          De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean a eliberat şi Certificatul de Urbanism necesar în vederea construirii unei baze sportive multifuncţionale în localitatea Negreni, comuna Negreni. Terenul vizat se află în intravilanul localităţii Negreni şi aparţine domeniului public de interes local. Ansamblul va fi format dintr-o clădire de vestiare şi amenajările exterioare constând în suprafaţă de joc, tribune, împrejmuire şi platformă pentru parcare auto. 

         Tot pentru comuna Negreni a fost eliberat şi Certificatul de Urbanism pentru modernizarea a 3 străzi din comuna Negreni, judeţul Cluj. Astfel se propune modernizarea străzilor “Precup” pe o lungime de 1 070 m, Valea caselor” pe o lungime de 720 m din localitatea Negreni şi strada „La Canton” din localitatea Bucea pe o lungime de 189 m. Străzile pietruite se află într-o stare avansată de degradare, pe timp ploios devenind aproape impracticabile din cauza scurgerii haotice a apelor pluviale şi a gropilor. De asemenea, platforma este neconsolidată şi neimpermeabilizată, astfel că apa pătrunde cu uşurinţă la patul drumului.  

          Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe, a mai eliberat şi Autorizaţia de Construcţie în scopul executării lucrărilor de construire pentru un spaţiu multifuncţional pentru activităţi sportive, culturale şi de agrement în localitatea Vaida Cămăraş, comuna Căianu. 

           Investiţiile în bazele sportive multifuncţionale vor contribui la relansarea activităţilor de educaţie fizică şi sport pentru toate categoriile populaţiei, stimularea interesului pentru activităţile cu caracter sportiv precum şi la desfăşurarea activităţilor sportive în corelare cu programele naţionale de dezvoltare. 

        „Apreciem că este de datoria noastră ca, inclusiv în acest context general mai puţin favorabil, să acţionăm în vederea protejării vieţii şi a proprietăţii cetăţenilor prin regularizarea şi îndiguirea cursurilor de apă dar şi pentru crearea unor facilităţi absolut necesare locuitorilor din mediul rural: străzi modernizate şi baze sportive multifuncţionale. Eliberarea acestor certificate de urbanism şi autorizaţii de construcţie reprezintă o serie de paşi concreţi întreprinşi în vederea dezvoltării echilibrate a întregului judeţ, pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre mediul urban şi cel rural precum şi dintre diferitele localităţi ale judeţului”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe. 
     
Biroul de presă 

29.06.2010