Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 25 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Eliberare Certificate de Urbanism

Eliberare Certificate de Urbanism

                                                                            

                         CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă

Ref: Eliberare Certificate de Urbanism


          Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat o serie de Certificate de Urbanism necesare pentru realizarea unor lucrări în comunele Căianu, Negreni şi Călăraşi precum şi o autorizaţie de construcţie pentru comuna Ciucea.
          Astfel, a fost eliberat certificatul de urbanism pentru construirea unui spaţiu multifuncţional pentru activităţi sportive, culturale şi de agrement în comuna Căianu, localitatea Vaida Cămăraş. Terenul vizat se află în intravilanul localităţii Vaida Cămăraş şi aparţine domeniului public de interes local. Spaţiul multifuncţional va avea un regim de înălţime P+E şi va fi destinat activităţilor sportive, culturale şi de agrement.   Totodată, a fost eliberat şi un Certificat de Urbanism pentru construirea unei săli de educaţie fizică şcolară, în localitatea Negreni, comuna Negreni, judeţul Cluj. Terenul este situat în zona funcţională centrală – « Instituţii şi servicii de interes public», fiind amplasat în incinta şcolii pentru activităţi sportive. Se intenţionează construirea în intravilanul localităţii Negreni a unei săli de educaţie fízică şcolară în cadrul proiectului pilot derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii.
         De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean a eliberat şi Certificatul de Urbanism necesar în vederea înfiinţării reţelei de canalizare menajere în localitatea Bogata din comuna Călăraşi, judeţul Cluj şi a canalului colector – racord la reţeaua de canalizare a municipiului Turda în lungul străzilor localităţii şi a drumului comunal 161B. Terenul vizat se află în extravilanul municipiului Turda şi intravilanul localităţii Bogata, comuna Călăraşi.  
          Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe, a mai eliberat şi Autorizaţia de Construcţie în scopul canalizării localităţii Ciucea, reţea exterioară de canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare “zona I” a localităţii Ciucea. Lucrările constau în realizarea reţelei de canlizare menajeră în localitatea Ciucea, urmând a fi  acoperită  “zona I”, şi anume zona cuprinsă între dreapta DN1 şi pârâul afluent de stânga a Văii Dudei pe DJ 108A către localitatea Românaşi. Reţeaua a fost astfel dimensionată încât să poată prelua toate debitele de apă uzată menajeră provenite din zona I. Proiectul va include şi racordările individuale la sistemul de canalizare menajeră pe terenul administrat de investitor la limita de proprietate. Sistemul de canalizare menajeră al localităţii Ciucea este proiectat având în vedere dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a localităţii, conform dezvoltării prognozate şi prezentate în planul urbanistic general.
           „Eliberarea acestor certificate de urbanism şi autorizaţii de construcţie reprezintă o serie de paşi concreţi întreprinşi în vederea dezvoltării echilibrate a întregului judeţ. Prin intermediul acestor demersuri ne propunem să contribuim la reducerea decalajelor de dezvoltare dintre mediul urban şi cel rural precum şi dintre diferitele localităţi ale judeţului. În acest fel, intenţionăm ca într-un interval de timp rezonabil să oferim locuitorilor din mediul rural posibilitatea de a benefica de unele facilităţi elementare cum sunt alimentarea cu apă potabilă curentă sau canalizarea dar şi accesul la baze sportive sau cămine culturale moderne”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

     
Biroul de presă
08.12.2009