Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 24 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Eliberare Certificat de Urbanism

Eliberare Certificat de Urbanism

                                                                            

                           CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă

Ref: Eliberare Certificat de Urbanism


          Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat Certificatul de Urbanism necesar pentru construirea liniei electrice aeriene (LEA) 400 KV Cluj – Suceava, pe teritoriul judeţului Cluj, ca urmare a cererii adresate de către C.N. TRANSELECTRICA S.A – S.T. CLUJ.
          Terenurile aflate pe traseul liniei aeriene sunt situate în extravilanul şi intravilanul localităţilor Jucu, Bonţida, Sic şi Ţaga. Traseul porneşte din staţia 400/110 KV Gădălin în direcţia nord-nord est, prin vestul localităţii Gădălin, nordul localităţii Visea, vestul localităţii Coasta din comuna Bonţida, traversează lacul Sântejude, localitatea Sântioana, nordul localităţii Ţaga, ieşind apoi din judeţul Cluj. Trebuie menţionat în acest context faptul că s-a acordat o atenţie deosebită protejării mediului, motiv pentru care s-a decis ca traseul liniei aeriene să ocolească zona protejată de interes naţional “Stufărişurile de la Sic”. Traseul traversează drumuri judeţene şi comunale, ape curgătoare, conducte de transport gaze naturale, linii electrice aeriene de înaltă, medie şi joasă tensiune.
           Reamintim faptul că în strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 este prevăzută realizarea liniei electrice aeriene de 400 KV Gădălin – Suceava pentru creşterea siguranţei în funcţionarea Sistemului Energetic Naţional în condiţiile conectării staţiilor de transformare 400/110 KV Gădălin şi Suceava cât şi pentru asigurarea schimburilor de energie electrică cu Republica Moldova prin realizarea Liniei Electrice Aeriene de 400 KV Suceva - Bălţi.
         „Consiliul Judeţean Cluj conştientizează rolul care îi revine în ceea ce priveşte implementarea politicilor naţionale în general şi a celor referitoare la asigurarea securităţii energetice a României în special, motiv pentru care a întreprins şi va întreprinde toate demersurile necesare în vederea realizării acestei Linii Electrice Aeriene de 400 KV”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

Biroul de presă
18.11.2009