Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 17 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Eliberare carti de identitate

Eliberare carti de identitate

                                                                                 

                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă

Ref: Eliberare cărţi identitate

          Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie publică de interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, a demarat activităţile de eliberare a cărţilor de identitate, cetăţenilor de pe raza judeţului care se află în anumite situaţii deosebite,  începând cu data de 14.01.2010.
          Conform art.83, alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor poate elibera acte de identitate numai pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, în conformitate cu normele de îndrumare emise de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
         Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie în statele din comunitatea europeană, fapt ce a determinat o creştere semnificativă a cererilor cetăţenilor către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru eliberarea actelor de identitate.
          În consecinţă, s-a impus modernizarea şi eficientizarea activităţii de evidenţă a persoanelor în privinţa metodologiei de lucru şi a sistemului informatic integrat creat în anul 2000. Pentru realizarea acestor obiective au fost necesare modificări:
1. Legislative  -  O.G. nr.84/2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002, actualizată în anul 2009 (Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj a luat fiinţă la finele anului 2004), O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1260/2006 privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic, Instrucţiunile Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date) nr.39351/09.06.2006 privind reglementarea activităţilor cu caracter operativ desfăşurate de serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor, Legii  nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi alte Ordine şi Metodologii de lucru primite de la forurile superioare, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
2. Tehnice  -  prin dezvoltarea reţelelor de comunicaţii, atât din punct de vedere al securităţii datelor transmise cât şi ca arie de acoperire la nivel naţional şi, de asemenea, existenţa mai multor companii de comunicaţii ce oferă soluţii moderne în domeniul transmiterii datelor. În acest sens, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj în colaborare cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date Cluj a luat hotărârea de a realiza o reţea de tip Virtual Private Network (VPN) care să faciliteze legătura între serviciile publice de evidenţă a persoanelor existente în Judeţul Cluj, încă din anul 2006, cu posibilităţi de extindere şi la alte servicii publice comunitare locale. Începând cu luna martie 2007 reţeaua VPN funcţionează în condiţii bune, judeţul Cluj fiind ales pentru testarea proiectului pilot de actualizare a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor şi a Registrului judeţean de evidenţă a persoanelor on-line.
  
Biroul de presă
13.01.2010