Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Eliberare autorizatii de construire si certificate de urbanism

Eliberare autorizatii de construire si certificate de urbanism

                                                                             

                        CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ  

Informare de presă
Ref: Eliberare autorizaţii de construire şi certificate de urbanism

         Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat Autorizaţia de Construire pentru “Modernizare străzi în comuna Negreni”, satele Negreni şi Bucea. Terenul vizat se află în intravilanul localităţilor Negreni şi Bucea din comuna Negreni şi aparţine domeniului public de interes local. În urma eliberării autorizaţiei de construire se vor moderniza o serie de străzi pietruite, aflate la momentul de faţă într-o stare avansată de degradare, respectiv străzile Precup (pe o lungime de 1070 de metri) şi Valea Caselor (pe o lungime de 720 de metri) din localitatea Negreni precum şi strada La Canton din localitatea Bucea (pe o lungime de 189 de metri).
        Structura rutieră actuală este alcătuită dintr-un strat de material pietros în grosime de 20 cm, şanţurile neavând secţiunea necesară pentru descărcarea apelor meteorice de suprafaţă. Partea carosabilă este alcătuită în mare parte din balast amestecat cu piatră iar lipsa unei structuri rutiere adecvate şi a unei reţele coerente şi funcţionale de scurgere a apelor a condus la accentuarea şi extinderea degradărilor. De asemenea, sistemul rutier actual nu asigură o circulaţie rutieră fluentă, în condiţii de confort şi de siguranţă a autovehiculelor. Modernizarea străzilor este determinată de starea lor actuală, de necesitatea aducerii acestora într-o stare de circulaţie normală precum şi în vederea asigurării unor condiţii minime de dezvoltare economico-socială a zonei.
        De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat şi Autorizaţia de Construire pentru executarea lucrărilor de construire a reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Cătina şi Valea Caldă din comuna Cătina. Lucrările au drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului precum şi creşterea gradului de confort şi civilizaţie a locuitorilor localităţilor Cătina şi Valea Caldă prin realizarea unui sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate menajere.
         Trebuie precizat în acest context faptul că, în momentul de faţă, în localităţile Cătina şi Valea Caldă nu există reţea centralizată de alimentare cu apă şi canalizare. Apa este asigurată prin fântâni proprii necorespunzătoare din punct de vedere chimic şi biologic, existând pericolul infestării ei. În lipsa canalizării centralizate apele şi materiile reziduale sunt acumulate în bazine individuale în fiecare gospodărie, fapt ce conduce la poluarea mediului şi a apelor freatice şi care pune în pericol viaţa şi sănătatea locuitorilor.
         Totodată, a fost eliberat şi certificatul de urbanism în vederea realizării sistemului de alimentare cu apă a localităţii Buza. Terenul vizat se află în intravilanul şi extravilanul localităţilor Buza şi Lacu şi aparţine domeniului public de interes local aflat în administrarea Comunei Buza şi a Comunei Geaca. Prin intermediul proiectului se va realiza alimentarea cu apă pentru localitatea Buza prin realizarea unui sistem centralizat, sursa obţinându-se prin prelevarea debitului de apă necesar din conducta în curs de realizare pentru alimentarea comunei Geaca – localitatea Lacu, realizarea unei conducte de aducţiune spre localitatea Buza, a unei staţii de pompare precum şi a unui rezervor de înmagazinare. 

        „Eliberarea acestor autorizaţii de construire şi certificate de urbanism reprezintă un nou pas înainte în procesul mult mai complex de extindere şi modernizare a elementelor de infrastructură şi a facilităţilor absolut necesare locuitorilor judeţului. În acest fel contribuim la creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi la dezvoltarea armonioasă a întregului judeţ” a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.

Biroul de presă
04.11.2010