Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Eliberare autorizatii construire Sacuieu

Eliberare autorizatii construire Sacuieu

                                                                                

                                                              CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă
Ref: Eliberare autorizaţii de construire Săcuieu

         Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat trei autorizaţii de construire pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate menajere şi modernizarea drumului comunal în comuna Săcuieu. 
        Localitatea Săcuieu deţine un sistem centralizat de alimentare cu apă, sursa de apă fiind constituită din două izvoare: Valea Oilor şi Izvor. Localitatea nu dispune în prezent de un sistem de canalizare, colectarea apelor uzate menajere realizându-se în bazine vidanjabile. 
        S-a constatat, de asemenea, că debitul captat din cele două izvoare acoperă doar parţial cerinţa de apă pentru întreaga populaţie, în perioadele secetoase debitul de apă fiind insuficient. Scopul investiţiei îl reprezintă extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă în comuna Săcuieu, prin realizarea unei noi captări şi mărirea capacităţii de înmagazinare a apei, pentru asigurarea în conformitate cu standardele româneşti şi europene în vigoare a condiţiilor igienico-sanitare pentru locuitorii localităţii.
        În acelaşi context, Preşedintele Consiliului Judeţean a eliberat şi Autorizaţia de Construire pentru executarea lucrărilor de construire în vederea colectării şi epurării apelor uzare menajere în comuna Săcuieu. Apa uzată provenită din gospodăriile localnicilor este colectată în bazine necorespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului sau deversată necontrolat în cursurile de apă din apropiere, punând astfel în pericol calitatea apei din pânza freatică, precum şi a celei de suprafaţă. Astfel, este imperios necesar să se realizeze un sistem centralizat de canalizare care să preia apa uzată menajeră din localitatea Săcuieu, precum şi o staţie de epurare care să aducă apa uzată la parametrii de calitate impuşi, înainte de deversarea în Valea Săcuieu.
        Tot pentru comuna Săcuieu, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat Autorizaţia de Construire pentru executarea lucrărilor de construire în vederea modernizării drumului comunal DC130. Obiectul acestei investiţii constă în modernizarea a 3800 de metri din traseul drumului comunal DC130, drum care face legătura între localităţile Săcuieu şi Vişagu din judeţul Cluj. Sectorul începe la km 0+000 din drumul judeţean Dj 103J, are o lungime de 3800 m şi se desfăşoară până în centrul localităţii Vişagu. În momentul de faţă drumul nu are parapeţi, ceea ce face ca circulaţia autovehiculelor să fie periculoasă. De asemenea, starea tehnică a sistemului rutier existent precum şi denivelările prezente determină o circulaţie dificilă a autovehicolelor. În perioadele ploioase situaţia se agravează datorită stării de degradare a îmbrăcăminţii rutiere şi a sistemului deficitar de colectare şi evacuare a apelor din zona drumului (unele podeţe sunt parţial colmatate, altele sunt lipsă, pante transversale deteriorate – apa băltind sau scurgându-se pe partea carosabilă). Prin realizarea investiţiei privind modernizarea drumului comunal, acesta va fi adus la parametrii tehnici impuşi de normativele în vigoare şi va avea aspect şi rol funcţional modern, care să satisfacă cerinţele impuse, fără praf, noroi, ape uzate sau pluviale pe suprafaţa drumului.  
        „Eliberarea acestor autorizaţii de construire reprezintă o etapă absolut necesară în vederea continuării demersurilor care urmăresc creşterea calităţii vieţii în mediul rural prin introducerea sau modernizarea unor elemente de infrastructură absolut necesare. Prin extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare precum şi prin modernizarea drumurilor comunale se face un pas semnificativ în vederea dezvoltării integrate a localităţilor, din perspectiva tuturor elementelor de infrastructură de care toţi cetăţenii judeţului trebuie să beneficieze în mod obligatoriu”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.


Biroul de presă
09.12.2010