Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 23 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Cluj

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Cluj

                                                                            

                           CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 

Informare de presă

Ref: Aprobarea şi cofinanţarea proiectului  “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020”
 
              La iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, forul judeţean intenţionează să depună spre finanţare proiectul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020”, în cadrul  Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA), axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul major de intervenţie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”.  Scopul proiectului constă în dezvoltarea competenţelor de planificare strategică de la nivelul administraţiei publice locale, prin identificarea nevoilor reale de dezvoltare de la nivel local, pe o bază consultativă, definirea direcţiilor de acţiune strategică şi transpunerea lor într-un portofoliu de proiecte, care să asigure premisele implementării strategiei.
          „Dincolo de dezvoltarea de competenţe de planificare strategică, dezvoltare de parteneriate, generare de teme de proiectare pentru documentaţii tehnico-economice, la nivel judeţean, microregional şi local, proiectul are în vedere şi dezvoltarea de parteneriate inter-instituţionale, dar şi între administraţii-mediul de afaceri şi mediul academic şi de cercetare, prin implicarea activă a acestora în procesul de planificare strategică”, consideră preşedintele CJ, d-nul Alin Tişe.
 Bugetul total al proiectului este în valoare de 972.932,89 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 841.654,29 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 824.821,2 lei, reprezentând 98 % din valoarea eligibilă. Cofinanţarea beneficiarului este în valoare de 16.833,09 lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului. La aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile neeligibile în valoare de 131.278,60 lei, reprezentând TVA.


Biroul de presă
25.08.2009