Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Documentatia privind transportul intermodal, respinsa de Comisia Tehnico Economica

Documentatia privind transportul intermodal, respinsa de Comisia Tehnico Economica

                                     

                             CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ  


Comunicat de presă
Ref. Documentaţia privind transportul intermodal, respinsă de Comisia Tehnico Economică

       În urma analizării documentaţiei depuse în acest sens, Comisia Tehnico Economică din cadrul Consiliului Judeţean Cluj, întrunită în şedinţă, a decis respingerea documentaţiei tehnico-economice aferente studiului de fezabilitate pentru investiţia „Dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj”.
       Motivele care au stat la baza acestei decizii se referă, în principal, la faptul că nici Compania Naţională de Căi Ferate şi nici Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România,  beneficiari ai unei asemenea investiţii, nu o susţin în forma actuală, nici din punct de vedere tehnic şi nici financiar. În acelaşi timp şi cel puţin la fel de important, proiectul de dezvoltare a infrastructurii de transport intermodal nu se regăseşte, în forma propusă cu cele cinci obiective, în Master Planul General de Transport al României. Acestor motive fundamentale li se adaugă numeroase alte deficienţe identificate de Comisia Tehnico-economică, în urma analizei documentaţiei. Astfel, printre numeroasele lipsuri şi deficienţe ale documentaţiei pot fi menţionate următoarele:
-TOATE AVIZELE (cu excepţia celui emis de Aeroclubul Traian Dârjan) CARE AU FOST OBŢINUTE SUNT EMISE DUPĂ RECEPŢIA STUDIULUI DE FEZABILITATE, ASTFEL CĂ SOLUŢIA TEHNICĂ DIN STUDIUL DE FEZABILITATE NU PUTEA FI CORELATĂ CU CONDIŢIILE, RECOMANDĂRILE ŞI OBSERVAŢIILE DIN AVIZE ŞI ACORDURI, care au un impact asupra soluţiilor tehnico-economice propuse prin studiu. În prezent, majoritatea avizelor sunt EXPIRATE;
-NU SUNT ÎNDEPLINITE TOATE CERINŢELE DIN AVIZE -  NU există studiul de impact asupra sănătăţii populaţiei solicitat de către Direcţia de Sănătate Publică. NU există o corelare tehnico-economică a investiţiei cu restul obiectivelor intercondiţionate - pista 3500 m, deviere Someşul Mic, ş.a. - în condiţiile în care Terminalul Cargo Aero se suprapune peste albia Someşului Mic şi e propus a se începe execuţia în vara anului 2016;
-AVIZUL NR. 274/A/29.05.2014 EMIS DE CĂTRE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE CULTURĂ CLUJ ESTE DAT LA FAZA DE CONSULTARE ŞI NU LA FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE. TOTODATĂ, SE MENŢIONEAZĂ NECESITATEA REALIZĂRII UNUI DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PENTRU A SE PUTEA AVIZA, ÎN FUNCŢIE DE REZULTATELE CERCETĂRII.
-LIPSEŞTE ACORDUL PROPRIETARILOR TERENURILOR (STATUL ROMÂN, JUDEŢUL CLUJ, MUNICIPIUL CLUJ) PE CARE SE REALIZEAZĂ IINVESTIŢIILE, RESPECTIV NU EXISTĂ HOTĂRÂRE DE GUVERN, H.C.J A CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ, H.C.L A MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA;
- NU ESTE JUSTIFICATĂ CU DOCUMENTE SUPORT SITUAŢIA JURIDICĂ A TERENURILOR PE CARE SE REALIZEAZĂ TOATE OBIECTIVELE DE INVESTIŢIE AFERENTE PROIECTULUI;
- LIPSEŞTE AVIZUL PRIVIND NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI de la beneficiarii/titularii de investiţie (Ministerul Transporturilor pentru C.N.A.D.N.R., C.N.C.F - CFR S.A., autorităţi locale) (conform prevederilor anexei 2, ce reglementează conţinutul cadru al studiului de fezabilitate, din H.G. 28/2008) ;
- În condiţiile în care beneficiarii-parteneri ai investiţiei nu şi-au asumat din punct de vedere financiar, finanţarea/cofinanţarea obiectivelor de investiţie nu există un raport juridic care să garanteze implicarea acestora în realizarea intermodalului, fapt care creşte semnificativ riscul de nerealizare al Proiectului, aspect care nu este reflectat în analiza de risc, componentă a analizei Cost Beneficiu (Facem menţiunea că în lipsa implementării unui obiectiv nu mai putem discuta despre conceptul de intermodal).
- Analiza Cost Beneficiu, parte integrantă a studiului de fezabilitate, ce a fost actualizat şi înregistrat la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 4743/14.04.2015, a fost realizată în vederea fundamentării proiectului Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj recepţionat, în martie 2014;
      „În pofida acestei decizii de respingere de către Comisia Tehnico Economică a acestei documentaţii, reafirm cu toată convingerea faptul că dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului clujean reprezintă în continuare o prioritate a Consiliului Judeţean. O condiţie esenţială însă, înainte de a aproba sau promova orice nou proiect în acest sens, este aceea a deplinei legalităţi, a conformării la toate normele în vigoare şi a parcurgerii tuturor etapelor procedurale legale, inclusiv obţinerea avizelor, acordurile şi autorizaţiile necesare. În acest context şi ţinând cont de faptul că Master Planul de Transport al României aprobat de Uniunea Europeană permite doar dezvoltarea unui proiect de transport multimodal la Aeroportul clujean, susţin acest demers cu condiţia însă a redimensionării şi adaptării acestui proiect la Master Plan şi la celelalte exigenţe legale în vigoare” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan.


Biroul de presă
27 octombrie 2015