Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Dl. primar Emil Boc a uitat ce a semnat

Dl. primar Emil Boc a uitat ce a semnat

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Comunicat de presă

Ref: Domnul primar Emil Boc a uitat ce a semnat premierul Emil Boc 

            Consiliul Judeţean Cluj va aviza PUG-ul municipiului de îndată ce Primăria Cuj-Napoca va obţine toate avizele prevăzute de lege. Concret, la această dată, documentaţia privind viitorul PUG nu a fost avizată de Autoritatea Aeronautică Civilă, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare, precum şi de la Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA). 

            Cât priveşte sumele vehiculate pentru obţinerea avizului de la OSPA, conform informaţiilor pe care le deţinem, această instituţie a pus la dispoziţie, în situaţii similare, studiile pedologice necesare fără a percepe nici o taxă. Singura condiţie pusă a fost semnarea de şeful colectivului de proiectare a unui angajament potrivit căruia datele puse la dispoziţie urmau să fie folosite exclusiv la documentaţia necesară acestuia.

            Din păcate, lipsa avizelor celor trei instituţii nu este singura problemă: documentaţia privind noul PUG al municipiului Cluj-Napoca nu a fost semnată decât de doi din cei patru arhitecţi din colectivul de redactare. De precizat că nici arhitectul municipiului, doamna Ligia Subţirică nu a contrasemnat această documentaţie. O altă lipsă majoră de la dosar este aşa-numita ştampilă verde, care se pune de un specialist cu drept de semnătură înscris în Registrul Urbaniştilor din România.

            Pe de altă parte,  OUG 7/2011, care modifică Legea Nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, ordonanţă  emisă şi semnată de domnul Emil Boc în 16 februarie 2011, prevede la aliniatul 1 al  articolului 43.1  că „ În vederea asigurării dezvoltării coerente şi durabile, corelării priorităţilor de dezvoltare şi eficientizării investiţiilor publice, valorificării resurselor naturale şi culturale, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane şi zonelor metropolitane definite conform legii elaborează strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentaţie de planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale”. Acelaşi articol precizează că în cazul localităţilor de rangul 1, cum este cazul municipiului Cluj-Napoca, strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se elaborează de oraşul centru polarizator sau de consiliul judeţean. Conform prevederilor Art. VII al OUG7/2011 „Pentru municipiile de rang 0 şi 1, elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană este obligatorie în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”. La o socoteală simplă, constatăm că cei trei ani stabiliţi de actul normativ pentru elaborarea strategiei periurbane au expirat în urmă cu aproape o lună.

             Având în vedere faptul că din documentaţia depusă la Consiliul Judeţean Cluj lipseşte şi această strategie, fără de care legalitatea viitorului PUG poate fi pusă sub semnul întrebării, precum şi tăcerea domnului primar Emil Boc privind respectarea unei ordonanţe de urgenţă pe care a emis-o, îi vom întinde o mână de ajutor. Astfel, vom iniţia noi  încheierea unui parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, în calitate de oraş-centru polarizator, şi cu administraţiile locale din toate comunele învecinate care fac parte din zona metropolitană, precum şi cu Ministerului Dezvoltării Regionale pentru a elabora strategia periurbană cerută de lege şi a o introduce în viitorul PUG.

            Îl asigur pe domnul primar că noi nu vom avea nevoie de opt ani pentru a finaliza această strategie!                       

 

Horea Uioreanu

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj