Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 19 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Distribuire ajutoare alimentare in jud. Cluj

Distribuire ajutoare alimentare in jud. Cluj

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ  

Informare de presă 

Ref: Distribuire ajutoare alimentare în judeţul Cluj 

Consiliul Judeţean Cluj a început procesul de distribuire către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ a cantităţilor de făină de mălai, făină albă, paste făinoase şi biscuiţi pentru persoanele defavorizate din judeţ. 

Numărul total de persoane din judeţul Cluj care vor beneficia de ajutoarele alimentare este de 69.531 persoane, la care se vor adăuga persoanele trecute pe listele suplimentare. Astfel, cantitatea repartizată judeţului Cluj, pentru care a început distribuirea este de 1024,599 tone făină albă, 506,985 tone mălai, 258,462 tone paste făinoase, 97,816 tone biscuiţi, 93,837 tone zahăr şi 83,620 tone lapte praf. 

Până la momentul de faţă au fost distribuite ajutoare alimentare în toate municipiile din judeţ precum şi în oraşul Huedin şi de asemenea, în comunele Moldoveneşti, Aiton, Aluniş, Aşchileu, Borşa, Cuzdrioara, Iclod, Mănăstireni, Mărişel, Ploscoş, Apahida. Cantităţile care urmează a fi distribuite unei persoane sunt următoarele: 14 kg de făină albă, 1 kg de zahăr, 1 kg lapte praf, 1 kg biscuiţi, 7 kg de făină de mălai şi 3,2 kg de paste făinoase. 

Facem eforturi deosebite pentru a prelua cantităţile foarte mari de produse şi a le distribui către toate primăriile din judeţ. Consiliul Judeţean Cluj se va implica şi în distribuirea către persoanele fizice din judeţ, beneficiare ale acestor ajutoare oferite de la U.E.”, a declarat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. 

Cantitatea recepţionată în depozitul de la Centrul Agro Transilvania, până la această dată  este de 100 tone de făină de mălai, 240 tone de făină albă, 78,848 tone paste făinoase, 29,480 tone biscuiţi. 

            Întocmirea şi actualizarea listelor de beneficiari se poate face doar cu respectarea prevederilor H.G. nr. 600/2009, privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul European, prin intermediul Consiliului Judeţean Cluj. 

Instituţiile abilitate pentru întocmirea listelor din Planul Anual European de furnizare Ajutoare alimentare, în beneficiul persoanelor celor mai defavorizate sunt: 

a)      Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, cu sediul pe str. George Coşbuc, nr. 2, tel. 0264/597125, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

b)      Casa Judeţeană de Pensii Cluj, cu sediul pe str. George Coşbuc, nr. 2, tel. 0264/590862, pentru pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; 

c)      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu sediul pe Aleea Padin, nr. 20, tel. 0264/592401, pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;  

d)     Primăriile din judeţul Cluj, pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza <LLNK 12001   416 10 201   0 18>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Menţionăm faptul că o persoană beneficiază de ajutor - produse alimentare - o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile mai sus menţionate. 

 

Biroul de presă  

14.09.2010