Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53

Dispozitia 558-20 noiembrie 2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară, pentru luni, 23 noiembrie 2015, ora 1300

Dispozitia 557-20 noiembrie 2015 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul de recrutare din data de 14.12.2015

Dispozitia 556-20 noiembrie 2015 privind reluarea activităţii doamnei Pruteanu Florina, consilier la Serviciul Resurse Umane

Dispozitia 555-20 noiembrie 2015 pentru modificarea dispoziţiei nr. 307/13.08.2012 privind numirea persoanelor împuternicite să urmarească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al Judeţului Cluj, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a constructiilor

Dispozitia 554-18 noiembrie 2015 privind constituirea Comisiei de constatare la faţa locului a existenţei faptice a echipamentelor electrice achiziţionate pentru realizarea obiectivului de  investiţii  „Parc Industrial TETAROM IV

Dispozitia 553-17 noiembrie 2015 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de întocmire Certificat de performanta energetică a unei clădirii în cadrul proiectului "Modernizare şi dotare centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Jucu”

Dispozitia 552-17 noiembrie 2015 privind constituirea comisiei de preluare a imobilului - teren predat şi a lucrărilor executate în temeiul Contractului de execuţie de lucrări nr. 6272/14 din 27.03.2014 -   Consolidare zonă afectată de alunecări de teren la km 0+720, la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din  Cluj-Napoca

Dispozitia 551-16 noiembrie 2015 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 545 din 13 noiembrie 2015, privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară, pentru luni, 16 noiembrie 2015, ora 0900

Dispozitia 550-16 noiembrie 2015 privind desemnarea domnului Sava Tudorel in calitate de ”manager de transport” la nivelul Consiliului Judetean Cluj

Dispozitia 549-16 noiembrie 2015 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei SZABO-OROSZ NOÉMI-RÉNÁTA

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53