Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46

Dispozitia 378-03 noiembrie 2014 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect : Achiziţionarea a  două Autospeciale 4x2 pentru muncă operativă şi o motocicletă (1 buc) cu dotări specifice muncii de poliţie pentru ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică)

Dispozitia 377-03 noiembrie 2014 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei DEMETER FLORICA

Dispozitia 376-03 noiembrie 2014 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere, temporar vacante, de şef serviciu la Serviciul Resurse Umane în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, de către doamna Mocan Corina-Dana

Dispozitia 375-31 octombrie 2014 privind numirea domnului LITAN AUREL pe funcţia de execuţie de specialitate specifică de Expert în cadrul compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia 374-31 octombrie 2014 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia 373-30 octombrie 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar şi mijloace fixe din gestiunea Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz Kozmutza Flora
Anexa 1       Anexa 2

Dispozitia 372-30 octombrie 2014 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Resurse Umane, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, de către doamna GAZSI RODICA-FELICIA

Dispozitia 371-29 octombrie 2014 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Hetea Larisa-Maria

Dispozitia 370-29 octombrie 2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu
Anexa 1    Anexa 2    Anexa 3    Anexa 4    Anexa 5

Dispozitia 369-29 octombrie 2014 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor
pentru concursul din data de 25.11.2014

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46