Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 37

Dispozitia 523 - 31 octombrie 2008 privind numirea d.lui Baicu Tǎnase în calitate de responsabil cu activitatea de instruire privind protecţia muncii şi situaţiilor de urgenţǎ

Dispozitia 522- 28 octombrie 2008 privind virările de credite bugetare între articole şi aliniate în  trim. IV 2008, conform prevederilor Legii nr.273/2006  privind finanţele publice locale

Dispozitia 521- 27 octombrie 2008 privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind  încredinţarea contractului de achiziţie publică de servicii pentru proiectul  «Sistemul Informatic de Management al Documentelor si Arhivare Electronica pentru Consiliul Judetean Cluj»  

Dispozitia 520- 31 octombrie 2008 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari având ca obiect ”Realizarea  lucrărilor edilitar – gospodăreşti de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi pluvială a Parcului industrial  Tetarom 3, comuna Jucu“–  lucrări suplimentare

Dispozitia 519 - 23 octombrie 2008 privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice(CAU) în  conformitate cu prevederile Legii nr.50 /1991 (republicata si modificată) şi a  Ordinului ministrului transporturilor , construcţiilor şi turismului nr.1430-2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Dispozitia 518 - 23 octombrie 2008 privind numirea   Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor  aferente obiectivului ’’Linie electrică subterană de 0,4 kV – din cadrul lucrării, Racorduri electrice la gospodăria de apă din localitatea Viştea, comuna Gârbău, judeţul Cluj”.

Dispozitia  517 - 23 octombrie 2008 - privind admiterea cererii de  schimbare pe cale administrativă  a numelui de familie a numitei BURLACU CLAUDIA

Dispozitia  516 - 23 octombrie 2008 - privind admiterea cererii de  schimbare pe cale administrativă a numelui de familie a numitei MOLDOVANU DANIELA-OFELIA

Dispozitia 515 - 22 octombrie 2008 privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări pentru «Demolarea Stadionului Municipal Cluj-Napoca»

Dispozitia 514 - 22 octombrie 2008 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară publică pentru miercuri,  29 octombrie 2008, ora 13:00

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 37