Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 13 Decembrie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 728

Dispozitia 1002 - 18 octombrie 2017 privind desemnarea echipei pentru implementarea proiectului „Restaurarea, conservarea si punerea în valoare a ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bontida judetul Cluj”

Dispozitia 1001 - 18 octombrie 2017 privind aprobarea scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar din gestiunea Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienti de Auz "Kozmutza Flora"
Anexa

Dispozitia 1000 - 18 octombrie 2017 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către doamna SIMOC GABRIELA-ELVIRA-IRINA

Dispozitia 999 - 17 octombrie 2017 privind numirea unui membru în Consiliul Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Cluj

Dispozitia 998 - 16 octombrie 2017 pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Cluj nr. 748/2017 privind constituirea unitătii de implementare a proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management al Deseurilor în Judetul Cluj”, cod SMIS 2014+101692

Dispozitia 997 - 16 octombrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare si negociere a ofertei  pentru atribuirea contractului având ca obiect : Servicii de reparare si întretinere a două autovehicule cu destinatie specială din dotarea Consiliului Judetean Cluj

Dispozitia 996 - 16 octombrie 2017 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Scolii Populare de Arte ”Tudor Jarda”, institutie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judetean Cluj   

Dispozitia 995 - 13 octombrie 2017 privind stabilirea responsabililor pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 20/28.07.2017 a Curtii de Conturi a României - Camera de Conturi Cluj

Dispozitia 994 - 13 octombrie 2017 privind stabilirea responsabililor pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.24/20.07.2015 a Curtii de Conturi a României - Camera de Conturi Cluj

Dispozitia 993 - 13 octombrie 2017 privind stabilirea responsabililor pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 37/28.07.2014 a Curtii de Conturi a României - Camera de Conturi Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 728