Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38

Dispozitia  309 -11 noiembrie 2013 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar din gestiunea Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz Kozmutza Flora Cluj-Napoca
Anexa

Dispozitia  308 - 8 noiembrie 2013 privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente obiectivului - AMENAJARE  „CENTRUL  NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ CLUJ (CNIPTCJ) “

Dispozitia  307 -8 noiembrie 2013 privind soluţionarea  notificării depuse, în temeiul prevederilor Legii nr.10/2001, de către petentul Szilagyi Gyorgy

Dispozitia  306 - 7 noiembrie 2013 privind numirea Comisiei pentru evaluarea activelor fixe corporale aflate în proprietatea judeţului Cluj

Dispozitia  305 - 7 noiembrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a minorei FĂRCAŞ MARIA-BEATRICE

Dispozitia  304 - 7 noiembrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei PUIAC LUMINIŢA-IOANA

Dispozitia  303 - 6 noiembrie 2013 pentru constituirea comisiei de predare a imobilului restituit în natură prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 329/05.09.2012, cu modificările ulterioare

Dispozitia  302 - 6 noiembrie 2013 privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente obiectivului modernizat în cadrul  proiectului  Modernizarea şi dotarea centrului maternal "LUMINIŢA"

Dispozitia  301 - 6 noiembrie 2013 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitatea sa de proprietar al imobilului,  solicitat de S.C. Compania de Apă Somes S.A., pentru executarea unor lucrări în zona drumului judeţean DJ 107R

Dispozitia  300 - 6 noiembrie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 289 din 29 octombrie 2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect : „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructura”, Cod SMIS 42801, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană"

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38