Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 16 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 40

Dispozitia 659 - 08  noiembrie 2010 privind constituirea Comisiei de negociere şi evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică  de Dispozitia 659 - 04 octombrie 2010 lucrări adiţionale pentru obiectivul „Construcţii centre de salvare în masivul Bihor Vlădeasa – Serviciul public salvamont Mărgău – localităţile Beliş, Doda Pilii, Săcuieu, judeţtul Cluj”

Dispozitia 658 - 04 noiembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică în spitalele publice al căror management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj
Anexa  

Dispozitia 657 - 03 noiembrie 2010 cu privire la preluarea de atribuţii în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului  „MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR” de către unii angajaţi din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 656 - 02 noiembrie 2010 privind aprobarea eliberării unei  licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, efectuate  de operatorul de transport rutier S.C.  TRANSTUR SIPO  S.R.L.

Dispozitia 655 - 02 noiembrie 2010 privind numirea unor persoane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj în Grupul tehnic de lucru constituit în vederea efectuării unui studiude fundamentare privind oportunitatea deciziei de comasare a Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj cu 
Regia Autonomă a Drumurilor Judeţene Cluj 

Dispozitia 654 - 01 noiembrie 2010 - trecere gradaţie de salarizare superioară

Dispozitia 653 - 01 noiembrie 2010 - avansare în treapta de salarizare

Dispozitia 652 - 01 noiembrie 2010 - avansare în treapta de salarizare

Dispozitia 651 - 29 noiembrie 2010 - prelungire promovare temporara 

Dispozitia 650 - 29 octombrie 2010 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Şcolii Speciale Dej
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 40