Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 57 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-nei POP MARIUCA-LUCREÞIA, ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 58 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-lui MAJA IOAN ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 55 - 06 Martie 2001 - privind convocarea Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Cluj in sedinta extraordinara pentru data de 12 martie 2001, ora 14:00

Dispozitia nr. 53 - 06 Martie 2001 - privind aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri materiale - mijloace fixe - din dotarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei

Dispozitia nr. 54 - 06 Martie 2001 - cu privire la eliberarea din funcþie ºi desfacerea contractului de muncã ale unor persoane din conducerea instituþiilor de culturã din subordinea Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 52 - 06 Martie 2001 - privind programarea concediilor de odihnã pe anul 2001 ºi a concediului de odihnã suplimentar

Dispozitia nr. 51 - 01 Martie 2001 - cu privire la: * preluarea terenurilor ºi clãdirilor în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt special din judeþul Cluj * constituirea unei structuri care sã asigure desfãºurarea în bune condiþii a activitãþii de învãþãmânt, culturã, artã ºi religie în cadrul Consiliului Judeþean

Dispozitia nr. 50 - 28 Februarie 2001 - privind aprobarea anularii autorizatiilor pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

Dispozitia nr. 49 - 28 Februarie 2001 - privind aprobarea eliberarii autorizatiilor pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

Dispozitia nr. 48 - 28 Februarie 2001 - privind încuviintarea încheierii casatoriei înainte de împlinirea vârstei de 16 ani a minorei MUNTEAN CRETA