Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 14 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 147 - 17 Octombrie 2000 - cu privire la numirea comisiilor de receptie privind executia lucrarilor de constructii de drumuri si poduri, prevãzute în lista aprobata pentru anul 2000 din fonduri din bugetul local, fonduri din transfer de la bugetul de stat, fonduri speciale si fonduri M.L.P.A.T.

Dispozitia nr. 146 - 17 Octombrie 2000 - privind desfacerea contractului de munca al d-lui Buda Lazar în vederea pensionarii

Dispozitia nr. 145 - 16 Octombrie 2000 - privind aprobarea anularii autorizatiilor pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

Dispozitia nr. 144 - 16 Octombrie 2000 - privind aprobarea eliberarii autorizatiilor pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

Dispozitia nr. 143 - 29 Septembrie 2000 - cu privire la încetarea activitãþii d-lui Catargiu Ambrozie

Dispozitia nr. 140 - 29 Septembrie 2000 - privind retragerea funcþiei de conducere de ºef serviciu d-lor Moldovan Mircea ºi Juncan Marius-Nicolae ºi a indemnizaþiei de conducere aferente

Dispozitia nr. 141 - 29 Septembrie 2000 - cu privire la angajarea d-lui Vãdeanu Radu-Ciprian

Dispozitia nr. 142 - 29 Septembrie 2000 - privind aprobarea eliberarii autorizatiilor pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

Dispozitia nr. 139 - 29 Septembrie 2000 - privind angajarea d-nei Dragan Amelia-Maria

Dispozitia nr. 137 - 29 Septembrie 2000 - cu privire la promovarea d-rei Gaci Simona în functia de sef serviciu la Serviciul Juridic, Contencios, Privatizare