Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 165 - 06 Februarie 2001 - privind numirea d-nei FLUERAS MARIANA, ca functionar public definitiv în cadrul Consiliului Judetean Cluj

Dispozitia nr. 30 - 01 Februarie 2001 - cu privire la stabilirea indemnizatiei domnului Serban Gratian-Ioan, presedinte

Dispozitia nr. 29 - 01 Februarie 2001 - privind aprobarea anularii autorizatiilor pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

Dispozitia nr. 28 - 31 Ianuarie 2001 - privind aprobarea anularii autorizatiilor pentru organizarea si desfasurare unor activitati economice pe baza liberei initiative

Dispozitia nr. 27 - 30 Ianuarie 2001 - cu privire la compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat pe anul 2000, pentru domnii ªerban Graþian-Ioan, vicepreºedinte ºi Mãlai Petru, director general

Dispozitia nr. 26 - 30 Ianuarie 2001 - privind aprobarea eliberarii autorizatiilor pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

Dispozitia nr. 25 - 26 Ianuarie 2001 - privind aprobarea anularii autorizatiilor pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

Dispozitia nr. 24 - 25 Ianuarie 2001 - cu privire la numirea temporara, cu delegatie, în functia de sef de serviciu a d-rei Urian Gabriela

Dispozitia nr. 22 - 25 Ianuarie 2001 - privind convocarea Delegatiei permanente a Consiliului Judetean Cluj în sedinta extraordinara pentru data de 27.01.2001

Dispozitia nr. 23 - 25 Ianuarie 2001 - cu privire la numirea domnului Listeº Vasile, temporar, cu delegaþie, în funcþia de ºef serviciu